• Giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững kinh tế biển và hải đảo Việt Nam

  Giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững kinh tế biển và hải đảo Việt Nam

  Bài viết Giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững kinh tế biển và hải đảo Việt Nam bao gồm những nội dung về biến đổi khí hậu tại vùng biển, vùng bờ biển và hải đảo VN; kết quả nghiên cứu, đánh giá về tác động xấu của biến đổi khí hậu tới vùng biển, bờ biển, hải đảo VN và một số nội dung khác.

   5 p utc2 27/04/2020 271 1

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi

  Các nhân tố ảnh hưởng đến vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi

  Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển Quảng Ngãi, từ đó đề ra các giải pháp nhằm thu hút vốn đầu tư cho phát triển kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới.

   11 p utc2 27/04/2020 220 3

 • Phát triển bền vững các khu kinh tế ven biển vùng Bắc Trung Bộ

  Phát triển bền vững các khu kinh tế ven biển vùng Bắc Trung Bộ

  Bài viết "Phát triển bền vững các khu kinh tế ven biển vùng Bắc Trung Bộ" nói về các vấn đề chính như: Thực trạng phát triển các khu kinh tế ven biển và một só vấn đề phát triển kinh tế biển.

   19 p utc2 27/04/2020 271 1

 • Giải pháp phát triển kinh tế biển Kiên Giang

  Giải pháp phát triển kinh tế biển Kiên Giang

  Bài viết này phân tích tình hình phát triển kinh tế biển Kiên Giang trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Kết quả phân tích thực trạng phát triển kinh tế biển tỉnh Kiên Giang là căn cứ quan trọng để tác giả đề xuất các biện pháp có tính chiến lược trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế biển và làm giàu từ biển, bao gồm:...

   12 p utc2 27/04/2020 223 1

 • Truyền thống kinh tế biển của một số dòng họ ở xã Phú Thuận và Phú Hải, tỉnh Thừa Thiên Huế

  Truyền thống kinh tế biển của một số dòng họ ở xã Phú Thuận và Phú Hải, tỉnh Thừa Thiên Huế

  Phú Thuận và Phú Hải là hai xã ven biển huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm ba làng Hòa Duân, An Dương, Cự Lại. Từ rất sớm, cư dân nơi đây đã biết dựa vào nguồn lợi của Biển Đông để sinh cơ lập nghiệp và trở thành những làng nổi bật với truyền thống kinh tế biển lớn nhất Thừa Thiên Huế.

   12 p utc2 27/04/2020 205 1

 • Phân tích mô hình quản trị vốn bằng tiền tối ưu trong các doanh nghiệp vận tải biển có doanh thu lớn

  Phân tích mô hình quản trị vốn bằng tiền tối ưu trong các doanh nghiệp vận tải biển có doanh thu lớn

  Vốn bằng tiền được hiểu là tiền tồn quỹ, tiền trên tài khoản thanh toán của doanh nghiệp gửi ở ngân hàng và các chứng khoán thanh khoản cao. Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng bản thân nó là loại tài sản không sinh lãi, do vậy trong quản lý tiền mặt và tiền gửi ngân hàng thì việc tối thiểu hóa lượng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng phải giữ là...

   5 p utc2 26/09/2019 236 1

 • Quy tắc xuất xứ đối với dịch vụ: Vấn đề đang nổi lên trong thương mại quốc tế và ý nghĩa đối với dịch vụ vận tải biển Việt Nam - Nguyễn Chiến Thắng

  Quy tắc xuất xứ đối với dịch vụ: Vấn đề đang nổi lên trong thương mại quốc tế và ý nghĩa đối với dịch vụ vận tải biển Việt Nam - Nguyễn Chiến Thắng

  Quy tắc xuất xứ đối với dịch vụ: Vấn đề đang nổi lên trong thương mại quốc tế và ý nghĩa đối với dịch vụ vận tải biển Việt Nam trình bày kuy tắc xuất xứ đối với dịch vụ, tầm quan trọng của xuất xứ này trong trong thương mại quốc tế và các tiêu chí áp dụng trong thực tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p utc2 26/09/2019 214 1

 • Quản trị chiến lược trong các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam

  Quản trị chiến lược trong các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam

  Ngày nay, trong xu thế hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, tất cả các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp vận tải biển nói riêng đều phải chấp nhận cạnh tranh. Để cạnh tranh thắng lợi, các doanh nghiệp vận tải biển phải tìm mọi cách tăng năng lực cạnh tranh của mình. Bài báo trình bày những khái niệm cơ bản về quản trị chiến...

   5 p utc2 26/09/2019 290 1

 • Ứng dụng phương pháp quản trị nguồn nhân lực của Nhật Bản vào doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam

  Ứng dụng phương pháp quản trị nguồn nhân lực của Nhật Bản vào doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam

  Bài viết này sẽ chỉ ra những đặc trưng trong phương pháp quản trị nguồn nhân lực của các doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó nhấn mạnh đến công tác hoạch định nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Đúc kết những bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam.

   6 p utc2 26/09/2019 233 1

 • Xây dựng văn hóa trong ngành vận tải biển Việt Nam

  Xây dựng văn hóa trong ngành vận tải biển Việt Nam

  Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, các ngành công nghiệp nói chung và ngành vận tải biển nói riêng đang gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Ngoài những nỗ lực trong quản lý kinh doanh khai thác tàu thì việc xây dựng những giá trị văn hóa, một hình ảnh thân thiện, một tác phong làm việc chuyên nghiệp gần gũi với công chúng sẽ không chỉ phục...

   5 p utc2 26/09/2019 243 1

 • Nghiên cứu quy trình hoạch định chiến lược cho các doanh nghiệp vận tải biển

  Nghiên cứu quy trình hoạch định chiến lược cho các doanh nghiệp vận tải biển

  Một câu hỏi đặt ra cho nhiều doanh nghiệp vận tải biển là làm thế nào có một chiến lược kinh doanh bài bản, khoa học đảm bảo cho hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả. Từ nhu cầu trên cho thấy cần phải có một quy trình hoạch định chiến lược làm kim chỉ nam cho việc xây dựng chiến lược cho các doanh nghiệp vận tải biển.

   6 p utc2 26/09/2019 231 1

 • Ebook Khoa học về biển và kinh tế miền biển

  Ebook Khoa học về biển và kinh tế miền biển

  Nhằm góp phần bổ sung một nguồn tài liệu tham khảo hữu ích liên quan tới vấn đề biển, đảo và phát triển kinh tế vùng biển, đồng thời cũng để đáp ứng nhu cầu của đông đảo bạn đọc muốn tìm đọc cuốn sách hay đã từng được xuất bản, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tái bản cuốn sách Khoa học về biển và kinh tế miền biển...

   49 p utc2 25/08/2019 277 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số