• Ebook Bài tập kỹ thuật điện cao áp: Phần 1

  Ebook Bài tập kỹ thuật điện cao áp: Phần 1

  Phần 1 của ebook Bài tập kỹ thuật điện cao áp luyện tập sẽ cung cấp cho người đọc các bài tập về: Thông số đường dây truyền tải điện, sét và tham số dòng điện sét, bảo vệ chống sét đánh trực tiếp, tính toán nối đất trong hệ thống điện,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   149 p utc2 25/11/2019 32 0

 • Ebook Bài tập kỹ thuật điện cao áp: Phần 2

  Ebook Bài tập kỹ thuật điện cao áp: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook Bài tập kỹ thuật điện cao áp luyện tập sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các bài tập về: Bảo vệ chống sét đường dây tải điện cao áp, bảo vệ chống sét truyền vào trạm, các bài toán tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   123 p utc2 25/11/2019 26 0

 • Ebook Điều khiển tự động các hệ thống truyền động điện: Phần 1

  Ebook Điều khiển tự động các hệ thống truyền động điện: Phần 1

  Ebook Điều khiển tự động các hệ thống truyền động điện: Phần 1 sẽ cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở tổng hợp các hệ thống điều khiển động cơ điện, mô hình toán các thiết bị điện,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   169 p utc2 25/11/2019 29 0

 • Ebook Điều khiển tự động các hệ thống truyền động điện: Phần 2

  Ebook Điều khiển tự động các hệ thống truyền động điện: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook Điều khiển tự động các hệ thống truyền động điện sẽ tiếp tục cung cấp cho người học các kiến thức: Các hệ thống điều khiển tốc độ ở động cơ dị bộ rotor dây quấn, các hệ thống truyền động điện bộ biến đổi - động cơ xoay chiều,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   199 p utc2 25/11/2019 28 0

 • Sổ tay chuyên ngành Hàn: Phần 1

  Sổ tay chuyên ngành Hàn: Phần 1

  Sổ tay chuyên ngành Hàn: Phần 1 sẽ giới thiệu đến bạn một số nội dung về: An toàn đối với phương pháp hàn và cắt, phương pháp hàn oxyacetylene, cắt hàn bằng ngọn lửa oxyacetylene, hàn hồ quang kim loại được bảo vệ, cắt và hàn hồ quang, hàn vảy cứng và hàn thau, hàn vảy mềm, xác định kim loại,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   149 p utc2 25/11/2019 20 0

 • Sổ tay chuyên ngành Hàn: Phần 2

  Sổ tay chuyên ngành Hàn: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của sổ tay chuyên ngành Hàn: Phần 2 sẽ tiếp tục giới thiệu đến bạn các nội dung như: Kim loại chịu nhiệt và kim loại bền nhiệt, kim loại mạ kẽm, hàn kim loại mềm, phương pháp tạo bề mặt cứng và các loại thép dụng cụ, các kiểu mối ghép, vị trí hàn, các loại mối hàn, thuật ngữ hàn, kí hiệu hàn và các gợi ý về...

   123 p utc2 25/11/2019 31 0

 • Ebook Câu hỏi và đáp kỹ thuật ứng dụng in ốp-xét: Phần 1

  Ebook Câu hỏi và đáp kỹ thuật ứng dụng in ốp-xét: Phần 1

  Ebook Câu hỏi và đáp kỹ thuật ứng dụng in ốp-xét: Phần 1 được chia sẻ dưới đây sẽ giới thiệu đến bạn một số nội dung về: Màu sắc và sự phối hợp màu sắc mực in, sự hợp thành hệ thống xuất bản màu sử dụng máy tính để bàn, công năng phần mềm xử lý ảnh, phần mềm kỹ thuật RIP, quan hệ màu sắc và mực in, ba màu cơ bản của mực...

   246 p utc2 25/11/2019 41 0

 • Ebook Câu hỏi và đáp kỹ thuật ứng dụng in ốp-xét: Phần 2

  Ebook Câu hỏi và đáp kỹ thuật ứng dụng in ốp-xét: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook Câu hỏi và đáp kỹ thuật ứng dụng in ốp-xét: Phần 2 sẽ tiếp tục giới thiệu đến bạn các nội dung như: Máy in ốp-xét, kết cấu của đơn vị in ốp-xét, đặc điểm của máy in ốp-xét thông thường và máy in ốp-xét không dùng nước làm ẩm khuôn in, ưu điểm của in ốp-xét, vòng gối đệm hai đầu trục ống, cấu tạo bản...

   108 p utc2 25/11/2019 36 0

 • Ebook Quá trình và thiết bị truyền nhiệt (Ứng dụng trong công nghiệp và môi trường): Phần 1

  Ebook Quá trình và thiết bị truyền nhiệt (Ứng dụng trong công nghiệp và môi trường): Phần 1

  Tài liệu với kết cấu nội dung gồm 10 chương, phần 1 tài liệu gồm 5 chương đầu: Chương 1. Dẫn nhiệt, chương 2. Trao đổi nhiệt đối lưu; chương 3. Trao đổi nhiệt bức xạ; chương 4. Truyền nhiệt; chương 5. Thiết bị trao đổi nhiệt. Giáo trình được biên soạn dành cho sinh viên các ngành không chuyên về nhiệt như: Công nghệ hoá học, thực phẩm, sinh...

   150 p utc2 25/11/2019 29 0

 • Ebook Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (Tập 1): Phần 2

  Ebook Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tính khuếch tán chất ô nhiễm từ các nguồn điểm cao, tính toán khuếch tán, chất gây ô nhiễm từ các nguồn thấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   148 p utc2 25/11/2019 32 0

 • Ebook Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (Tập 1): Phần 1

  Ebook Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 của ebook Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải - Tập 1: Ô nhiễm không khí và tính toán khuếch tán chất ô nhiễm cung cấp cho người học các kiến thức: Các chất gây ô nhiễm không khí - Nguồn gốc phát sinh và tác dụng của chúng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   70 p utc2 25/11/2019 29 0

 • Ebook Môi trường trong quy hoạch xây dựng: Phần 1

  Ebook Môi trường trong quy hoạch xây dựng: Phần 1

  Nội dung phần 1 của Ebook Môi trường trong quy hoạch xây dựng: Phần 1 sẽ cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm cơ bản về sinh thái học và môi trường, đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC). Mời các bạn cùng tham khảo.

   217 p utc2 25/11/2019 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số