Phát triển bền vững các khu kinh tế ven biển vùng Bắc Trung Bộ

Bài viết "Phát triển bền vững các khu kinh tế ven biển vùng Bắc Trung Bộ" nói về các vấn đề chính như: Thực trạng phát triển các khu kinh tế ven biển và một só vấn đề phát triển kinh tế biển.