• Bài giảng Phương pháp tính - Chương 6: Giải gần đúng phương trình vi phân

  Bài giảng Phương pháp tính - Chương 6: Giải gần đúng phương trình vi phân

  Bài giảng “Phương pháp tính – Chương 6: Giải gần đúng phương trình vi phân” trang bị cho cho người học các kiến thức: Giải gần đúng phương trình vi phân cấp 1, giải gần đúng hệ phương trình vi phân, giải gần đúng phương trình vi phân cấp cao, giải phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 bằng phương pháp sai phân hữu hạn,… Mời các bạn cùng tham...

   36 p utc2 26/10/2020 5 0

 • Bài giảng Vật lý 2: Cơ sở cơ học lượng tử

  Bài giảng Vật lý 2: Cơ sở cơ học lượng tử

  Bài giảng gồm 5 phần trình bày các nội dung: Lưỡng tính sóng - hạt của vật chất, phương trình Schrodinger, hạt trong giếng thế vô hạn một chiều, hệ thức bất định Heisenberg, kính hiển vi quét dùng hiệu ứng đường ngầm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p utc2 26/10/2020 5 0

 • Bài giảng Vật lý 2: Nguyên tử hydro

  Bài giảng Vật lý 2: Nguyên tử hydro

  Bài giảng "Vật lý 2: Nguyên tử hydro" cung cấp cho người học các kiến thức: Phổ nguyên tử hydro, Pt Schrodinger cho nguyên tử hydro, năng lượng của electron, hàm sóng electron, mật độ xác suất electron, hình dạng đám mây electron, spin của electron. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p utc2 26/10/2020 2 0

 • Bài giảng Vật lý 2: Giao thoa ánh sáng

  Bài giảng Vật lý 2: Giao thoa ánh sáng

  Bài giảng "Vật lý 2: Giao thoa ánh sáng" cung cấp cho người học các kiến thức: Sóng ánh sáng, giao thoa ánh sáng, giao thoa trên hai khe Young, giao thoa trên bản mỏng. Cuối bài giảng còn có phần bài tập để người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức.

   15 p utc2 26/10/2020 4 0

 • Bài giảng Vật lý 2: Dao động và sóng

  Bài giảng Vật lý 2: Dao động và sóng

  Bài giảng "Vật lý 2: Dao động & sóng" cung cấp cho người học các kiến thức: Dao động điều hòa, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, các loại sóng, các đặc trưng của sóng, sóng cơ, sóng điện từ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   10 p utc2 26/10/2020 4 0

 • Bài giảng Vật lý 2: Nguyên tử nhiều electron, từ tính của nguyên tử

  Bài giảng Vật lý 2: Nguyên tử nhiều electron, từ tính của nguyên tử

  Bài giảng bao gồm 6 phần cung cấp cho người học các nội dung: Trạng thái của electron, năng lượng của electron, các đại lượng vật lý, cấu hình electron, nguyên tử kim loại kiềm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p utc2 26/10/2020 4 0

 • Bài giảng Vật lý 2: Nhiễu xạ ánh sáng

  Bài giảng Vật lý 2: Nhiễu xạ ánh sáng

  Bài giảng "Vật lý 2: Nhiễu xạ ánh sáng" cung cấp cho người học các kiến thức: Hiện tượng nhiễu xạ, nguyên lý Huygens, nhiễu xạ trên lỗ tròn, nhiễu xạ trên khe hẹp, nhiễu xạ trên nhiều khe, nhiễu xạ tia X. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p utc2 26/10/2020 3 0

 • Ảnh hưởng của hợp phần lên tính chất quang của ion Eu 3+ trong thủy tinh

  Ảnh hưởng của hợp phần lên tính chất quang của ion Eu 3+ trong thủy tinh

  Thủy tinh với hợp phần TeO2-B2O3-ZnO-Na2O-Eu2O3 được chế tạo bằng phương pháp nóng chảy, các tính chất quang của các mẫu thủy tinh này được khảo sát thông qua phổ phát quang và phổ kích thích phát quang.

   5 p utc2 26/10/2020 3 0

 • Nghiên cứu phương pháp nâng cao độ chính xác trong phân tích đồng vị phóng xạ các mẫu thực vật hóa tro

  Nghiên cứu phương pháp nâng cao độ chính xác trong phân tích đồng vị phóng xạ các mẫu thực vật hóa tro

  Bài viết phân tích đồng vị phóng xạ 238U, 232Th và 40K trong một số mẫu thực vật hóa tro bằng phổ kế gamma HPGe. Trong phân tích mẫu phóng xạ môi trường trên phổ kế gamma thì các đỉnh năng lượng thấp luôn khó khăn khi xử lí và gây ra sai số lớn do ảnh hưởng của nền phông lớn tại đỉnh năng lượng.

   13 p utc2 26/10/2020 4 0

 • Tính toán nhiệt động học các tham số tự khuếch tán trong kim loại sắt

  Tính toán nhiệt động học các tham số tự khuếch tán trong kim loại sắt

  Trong bài viết này, dựa trên mô hình cBΩ của nhiệt động học, chúng tôi nghiên cứu quá trình tự khuếch tán trong kim loại sắt. Chúng tôi đã xây dựng biểu thức giải tích của một số đại lượng khuếch tán như hệ số tự khuếch tán, năng lượng tự do Gibbs kích hoạt, thể tích kích hoạt, entropy kích hoạt, enthalpy kích hoạt.

   4 p utc2 26/10/2020 3 0

 • Ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình tổng hợp nano bạc bằng trichoderma asperellum

  Ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình tổng hợp nano bạc bằng trichoderma asperellum

  Tổng hợp nano bạc (AgNPs) bằng phương pháp sinh học có nhiều ưu điểm so với các phương pháp tổng hợp hóa học và vật lí, đặc biệt là tính thân thiện với môi trường và đang được chú trọng nghiên cứu trên thế giới. Nghiên cứu đã trình bày kết quả đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố đến khả năng tổng hợp AgNPs từ 2 chủng vi nấm...

   6 p utc2 26/10/2020 3 0

 • Nghiên cứu cấu trúc và tính chất quang của vật liệu phát quang Zn2SiO4 pha tạp ion Mn2+

  Nghiên cứu cấu trúc và tính chất quang của vật liệu phát quang Zn2SiO4 pha tạp ion Mn2+

  Trong nghiên cứu này, vật liệu phát quang Zn2SiO4 pha tạp ion Mn2+ đã được chế tạo bằng phương pháp phản ứng pha rắn. Cấu trúc và tính chất quang của chúng được nghiên cứu bằng phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD) và đo phổ phát quang (PL).

   4 p utc2 26/10/2020 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số