• Nghiên cứu cơ chế phân mảnh phổ khối lượng (HR-MS) của các hợp chất triazolothiađiazi

  Nghiên cứu cơ chế phân mảnh phổ khối lượng (HR-MS) của các hợp chất triazolothiađiazi

  Phổ khối lượng (HR-MS) của 10 dẫn xuất 3-(7H-1,2,4-triazolo[3,4-b]-1,3,4-thiađiazin6-yl)cumarin được ghi và phân tích. Kết quả cho thấy các ion phân tử của các hợp chất bền và ổn định. Đã giải thích được mối quan hệ giữa cấu trúc của các phân tử và cơ chế phân mảnh trong quá trình ion hóa.

   6 p utc2 26/10/2020 2 0

 • Đặc trưng quang phổ của thủy tinh phát quang BaO – B2O3 – SiO2 pha tạp Dy2O3

  Đặc trưng quang phổ của thủy tinh phát quang BaO – B2O3 – SiO2 pha tạp Dy2O3

  Vật liệu thủy tinh phát quang với tỉ lệ 32 BaO –23B2O3 – (45 - x) SiO2 – xDy2O3 (trong đó x = 1.0 và 1.5), được chế tạo bằng phương pháp phản ứng pha rắn. Phổ kích thích, phổ quang phát quang của vật liệu xác nhận ion Dy3+ giữ vai trò vừa là tâm hấp thụ vừa là tâm phát quang. Giá trị tọa độ màu của ánh sáng phát quang cho thấy khả năng ứng dụng...

   8 p utc2 26/10/2020 2 0

 • Tổng hợp và tính chất một số hợp chất chứa dị vòng pirimiđin

  Tổng hợp và tính chất một số hợp chất chứa dị vòng pirimiđin

  Hợp chất 4-amino-5-[(4,6-đimetylpirimiđin-2-ylthio)metyl]-1,2,4-triazole-3-thiol (3) được tổng hợp từ thioure và axetylaxeton. Hợp chất (3) phản ứng với các anđehit thơm trong axit axetic nhận được các dẫn xuất hiđrazon (4a-e).

   8 p utc2 26/10/2020 3 0

 • Định lý về các điểm thẳng hàng trong hình học với mô hình nửa mặt phẳng Poincaré

  Định lý về các điểm thẳng hàng trong hình học với mô hình nửa mặt phẳng Poincaré

  Bài viết trình bày khái niệm về độ dài đại số Lobachevsky của cung đoạn định hướng, sau đó tìm mối quan hệ giữa các đoạn thẳng Lobachevsky tạo nên khi cho các trục chắn lên hai đường thẳng Lobachevsky cố định.

   5 p utc2 26/10/2020 3 0

 • Hàm lồi xấp xỉ

  Hàm lồi xấp xỉ

  Bài viết trình bày một số kết quả của hàm lồi xấp xỉ định nghĩa trên không gian Banach X. Các kết quả này đã được đưa ra bởi Huỳnh Văn Ngãi, Đinh Thế Lục và Michel Théra. Tuy nhiên, hầu hết chứng minh vắn tắt hoặc không chứng minh.

   7 p utc2 26/10/2020 2 0

 • Sử dụng kết thức để xác định bội giao của hai đường cong trong P2 (C)

  Sử dụng kết thức để xác định bội giao của hai đường cong trong P2 (C)

  Giả sử A và B là hai đường cong trong P2 (C) không có chung thành phần bất khả quy. Vấn đề chúng tôi quan tâm là xác định bội giao của A và B và mối quan hệ giữa bội giao với bậc của các phương trình rút gọn của chúng. Bài viết sẽ trình bày việc dùng kết thức để giải quyết vấn đề nêu trên.

   8 p utc2 26/10/2020 2 0

 • Một lớp hệ phương trình tích phân Toeplitz-Hankel liên quan đến biến đổi Kontorovich–Lebedev và Fourier

  Một lớp hệ phương trình tích phân Toeplitz-Hankel liên quan đến biến đổi Kontorovich–Lebedev và Fourier

  Bài viết trình bày việc xem xét giải đúng một lớp hệ phương trình tích phân dạng Toeplitz-Hankel với hạch không thoái hoá bằng kỹ thuật tích chập và tích chập suy rộng liên quan đến các phép biến đổi tích phân Kontorovich–Lebedev và Fourier trên các lớp không gian hàm.

   8 p utc2 26/10/2020 2 0

 • Bài giảng Giải tích 2: Chương 2 - Hoàng Đức Thắng

  Bài giảng Giải tích 2: Chương 2 - Hoàng Đức Thắng

  Bài giảng "Giải tích 2 - Chương 2: Tích phân bội" cung cấp cho người học các kiến thức: Tích phân bội 2, tích phân bội ba, ứng dụng của tích phân bội. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   38 p utc2 26/09/2020 9 0

 • Bài giảng Giải tích 2: Chương 1 - Hoàng Đức Thắng

  Bài giảng Giải tích 2: Chương 1 - Hoàng Đức Thắng

  Bài giảng "Giải tích 2 - Chương 1: Phép tính vi phân hàm nhiều biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Không gian Rn, hàm nhiều biến, giới hạn và liên tục, đạo hàm riêng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   35 p utc2 26/09/2020 12 0

 • Bài giảng Giải tích 2: Chương 3 - Hoàng Đức Thắng

  Bài giảng Giải tích 2: Chương 3 - Hoàng Đức Thắng

  Bài giảng "Giải tích 2 - Chương 3: Tích phân đường" cung cấp cho người học các kiến thức: Trường vectơ, tích phân đường loại I, tích phân đường loại II, tích phân mặt, phương trình vi phân và hệ phương trình vi phân. Mời các bạn cùng tham khảo.

   57 p utc2 26/09/2020 9 0

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 5: Cây khung của đồ thị

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 5: Cây khung của đồ thị

  Bài giảng "Lý thuyết đồ thị - Bài 5: Cây khung của đồ thị" cung cấp cho người học các kiến thức: Cây khung của đồ thị, đồ thị có trọng số, bài toán cây khung nhỏ nhất, thuật toán Prim, thuật toán Kruskal,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p utc2 27/07/2020 30 1

 • Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 3: Đường đi, chu trình Hamilton

  Bài giảng Lý thuyết đồ thị - Bài 3: Đường đi, chu trình Hamilton

  Bài giảng "Lý thuyết đồ thị - Bài 3: Đường đi, chu trình Hamilton" cung cấp cho người học các kiến thức: Đồ thị Hamilton, Đồ thị phẳng – Bài toán tô màu đồ thị, tập cắt – Bài toán luồng cực đại,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p utc2 27/07/2020 31 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số