Bài giảng Vật lý 2: Nguyên tử nhiều electron, từ tính của nguyên tử

Bài giảng bao gồm 6 phần cung cấp cho người học các nội dung: Trạng thái của electron, năng lượng của electron, các đại lượng vật lý, cấu hình electron, nguyên tử kim loại kiềm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.