• Thiết kế nguyên tắc hệ thống dẫn chùm positron chậm bằng chương trình mô phỏng simion

  Thiết kế nguyên tắc hệ thống dẫn chùm positron chậm bằng chương trình mô phỏng simion

  Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu và áp dụng chương trình mô phỏng quỹ đạo hạt mang điện Simion để xây dựng các mô hình thiết kế khả thi cho hệ thống. Một số tính toán mô phỏng thử nghiệm quỹ đạo chuyển động của chùm hạt positron đã được tiến hành nhằm mục đích so sánh giữa các mô hình. Từ đó, một mô hình thiết kế nguyên...

   9 p utc2 28/03/2019 215 1

 • Ứng dụng mô hình nhà máy điện ảo trong điều khiển lưới điện thông minh

  Ứng dụng mô hình nhà máy điện ảo trong điều khiển lưới điện thông minh

  Bài báo "Ứng dụng mô hình nhà máy điện ảo trong điều khiển lưới điện thông minh" đã đưa ra được kết quả mô phỏng điều khiển lưới điện thông minh theo mô hình VPP là một phương pháp để kết hợp các DER vào lưới điện. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để biết thêm chi tiết nội dung.

   8 p utc2 28/03/2019 243 1

 • Tối ưu tham số điều khiển của thiết bị điều chỉnh dòng công suất hợp nhất (UPFC) cho lưới điện truyền tải

  Tối ưu tham số điều khiển của thiết bị điều chỉnh dòng công suất hợp nhất (UPFC) cho lưới điện truyền tải

  Một trong các giải pháp để tránh quá tải cho các đường dây là phân bố tối ưu dòng công suất trên lưới điện bằng cách sử dụng thiết bị điều chỉnh dòng công suất hợp nhất UPFC (Unified Power Flow Controller). Vì vậy trong bài báo này, vấn đề lựa chọn vị trí đặt của thiết bị UPFC được tính toán trên mô hình lưới điện mẫu.

   11 p utc2 28/03/2019 209 1

 • Ứng dụng lý thuyết điểm ổn định Hopf trong việc nghiên cứu dao động hệ thống điện

  Ứng dụng lý thuyết điểm ổn định Hopf trong việc nghiên cứu dao động hệ thống điện

  Bài báo trình bày ứng dụng của lý thuyết ổn định Hopf (HB) trong việc nghiên cứu dao động hệ thống điện. Mô hình nghiên cứu HB, cũng như phương pháp tiếp tuyến liên tục để tìm các điểm cân bằng cũng được trình bày ngắn gọn. Các chỉ số ổn định HB như EVI, HBI1 và HBI2 cũng được đề xuất để đánh giá, xếp hạng các sự cố ngẫu nhiên có...

   11 p utc2 28/03/2019 194 1

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn điện phân tán đến giá điện tại nút trong lưới điện phân phối

  Nghiên cứu ảnh hưởng của nguồn điện phân tán đến giá điện tại nút trong lưới điện phân phối

  Bài báo tập trung nghiên cứu mô phỏng bài toán tính giá điện tại nút trong trường hợp có nguồn điện phân tán (DG) và không có DG để xét ảnh hưởng của DG đối với giá nút. Kết quả mô phỏng cho thấy: Khi đưa DG vào mạng phân phối thì cho kết quả giá thành hiệu quả hơn và đồng thời tổn thất trong mạng điện giảm. Giá điện trong thị trường...

   10 p utc2 28/03/2019 207 1

 • Mô phỏng các yếu tố ảnh hưởng đến ổn định điện áp trong hệ thống điện

  Mô phỏng các yếu tố ảnh hưởng đến ổn định điện áp trong hệ thống điện

  Bài báo giới thiệu một ví dụ được xây dựng trên nền tảng của simulink để nghiên cứu về ổn định điện áp và điều khiển hệ thống điện. Trong khi phân tích các vấn đề trên thường phải dùng đến các phần mềm thương mại bản quyền, nhưng chúng thường rất đắt và khó tiếp cận được. Phần mềm matlab-simulink thì khá là hữu ích cho các sinh...

   13 p utc2 28/03/2019 220 1

 • Nghiên cứu sự lan truyền sóng hài trong lưới điện trên miền tần số

  Nghiên cứu sự lan truyền sóng hài trong lưới điện trên miền tần số

  Bài báo ứng dụng kỹ thuật quét tần số để tìm ra những điểm cộng hưởng xuất hiện trên lưới điện. Xây dựng quan hệ truyền sóng hài dòng điện - điện áp riêng tại các nút, hoặc giữa các nút giúp ta dự báo được khả năng sóng hài tăng cao hoặc giảm thấp ở những tần số quan tâm. Áp dụng phân tích vectơ phức các đại lượng, tiến hành tính...

   8 p utc2 28/03/2019 217 1

 • Xoá nút trung gian để giảm thời gian giải tích lưới điện

  Xoá nút trung gian để giảm thời gian giải tích lưới điện

  Bài báo này giới thiệu thuật toán xoá nút trung gian để làm giảm thời gian tính toán và số bước lặp của bài toán giải tích chế độ xác lập lưới điện. Thuật toán được lập trình trong matlab và kiểm chứng trên các lưới điện chuẩn IEEE 30 nút và 118 nút. Kết quả tính toán cho thấy thuật toán làm giảm đáng kể thời gian và tổng số bước lặp...

   11 p utc2 28/03/2019 226 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số