• Phương pháp mới xác định tải cho trạm phát điện tàu thủy

  Phương pháp mới xác định tải cho trạm phát điện tàu thủy

  Phụ tải của trạm phát điện tàu thủy có tính chất ngẫu nhiên, chúng phụ thuộc vào các thông số của tải như dòng điện tải, hệ số công suất, điện áp, thời gian đóng, cắt, làm việc và hệ số làm việc đồng thời của các phụ tải. Vì vậy, việc xác định tải cho trạm phát điện tàu thủy cần phải tính đến các thông số này nhằm tăng độ...

   5 p utc2 26/09/2020 0 0

 • Nâng cao ổn định động cho hệ thống điện ứng dụng bộ ổn định công suất mờ

  Nâng cao ổn định động cho hệ thống điện ứng dụng bộ ổn định công suất mờ

  Phụ tải điện năng của hệ thống điện có đặc điểm là biến thiên theo thời gian, biến thiên ngẫu nhiên và phụ thuộc vào chế độ làm việc, vùng hoạt động và các yếu tố khác. Do vậy, trong quá trình hoạt động của hệ thống điện, thường xuyên xảy ra sự thay đổi tải, làm cho hệ thống điện liên tục chuyển từ chế độ xác lập này sang chế...

   6 p utc2 26/09/2020 0 0

 • Nghiên cứu giải pháp thay thế hệ thống dầu bôi trơn sơ mi xi lanh cơ khí bằng hệ thống bôi trơn điện tử cho động cơ diesel tàu thủy

  Nghiên cứu giải pháp thay thế hệ thống dầu bôi trơn sơ mi xi lanh cơ khí bằng hệ thống bôi trơn điện tử cho động cơ diesel tàu thủy

  Bài viết giới thiệu giải pháp thay thế hệ thống bôi trơn sơ mi xi lanh cơ khí cho động cơ diesel trong đội tàu của công ty VIPCO bằng hệ thống bôi trơn điện tử. Kết quả thử nghiệm cho hiệu quả bôi trơn tăng lên, lượng tiêu thụ dầu nhờn giảm xuống góp phần nâng cao hiệu quả khai thác động cơ diesel và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

   5 p utc2 26/09/2020 0 0

 • Máy biến áp điện tử - những hứa hẹn cho công nghiệp truyền năng lượng điện

  Máy biến áp điện tử - những hứa hẹn cho công nghiệp truyền năng lượng điện

  Bài viết này giới thiệu biến áp điện tử (SMT) là máy biến áp kích thước nhỏ, hiệu suất cao đang được nghiên cứu để sử dụng vào lưới điện phân phối. SST cho phép điều chỉnh điện áp và dòng điện theo cùng một cách FACTs (Flexible Alternating Current Transmission System) để bù chênh lệch điện áp, giới hạn lỗi hiện tại.

   6 p utc2 26/09/2020 0 0

 • Xây dựng phần mềm giải các bài toán kỹ thuật điện sử dụng Matlab

  Xây dựng phần mềm giải các bài toán kỹ thuật điện sử dụng Matlab

  Bài viết đã xây dựng phần mềm tính toán, giải một số bài toán kỹ thuật điện sử dụng công cụ Matlab. Các kết quả giải của phần mềm đã đáp ứng được yêu cầu. Trên cơ sở này có thể phát triển phần mềm để tính toán và giải các bài toán tổng quát về kỹ thuật điện. Bài viết có ý nghĩa thực tiễn trong công tác đào tạo nhân lực ngành...

   7 p utc2 26/09/2020 0 0

 • Điều khiển phi tuyến thiết bị kho điện sử dụng siêu tụ tích hợp cho hệ thống phát điện sức gió

  Điều khiển phi tuyến thiết bị kho điện sử dụng siêu tụ tích hợp cho hệ thống phát điện sức gió

  Bài viết này giải quyết vấn đề mô hình hóa và điều khiển thiết bị kho điện sử dụng siêu tụ (SCESS). SCESS giúp hỗ trợ ổn định ngắn hạn công suất đầu ra của tua-bin phát điện sức gió thông qua quá trình trao đổi công suất hai chiều. SCESS bao gồm siêu tụ đóng vai trò tích trữ điện năng dạng một chiều và hai bộ biến đổi công suất DC-DC và...

   6 p utc2 26/09/2020 0 0

 • Điều khiển mô hình ngược dựa trên mạng Nơ-ron kết hợp MRAS cho hệ truyền động

  Điều khiển mô hình ngược dựa trên mạng Nơ-ron kết hợp MRAS cho hệ truyền động

  Trong bài báo này, trình bày một đề xuất cấu trúc điều khiển cho các hệ thống truyền động dựa trên mô hình ngược và điều khiển thích nghi theo mô hình mẫu (MRAS). Ý tưởng chính là sử dụng mạng neuron để nhận dạng mô hình ngược của đối tượng sử dụng với cấu trúc điều khiển thuận và điều khiển mô hình nội dựa trên mạng neuron để...

   7 p utc2 26/09/2020 0 0

 • Giải pháp nâng cao độ an toàn cho lược đồ chữ kí số có độ an toàn dựa trên bài toán logarit rời rạc trong vành hữu hạn Zn

  Giải pháp nâng cao độ an toàn cho lược đồ chữ kí số có độ an toàn dựa trên bài toán logarit rời rạc trong vành hữu hạn Zn

  Bài viết này đã đề xuất giải pháp nâng cao độ an toàn cho lược đồ chữ kí số trên vành hữu hạn . Dựa trên giải pháp đề xuất, tác giả đề xuất một lược đồ chữ kí số mới có độ an toàn dựa trên bài toán logarit rời rạc trên vành . Hơn nữa, dựa trên cách xây dựng ngưỡng an toàn của Arjen K. Lenstra and Eric R.

   20 p utc2 26/09/2020 0 0

 • Phương trình Euler-Lagrange của đài quan sát quang điện tử trên phương tiện cơ động

  Phương trình Euler-Lagrange của đài quan sát quang điện tử trên phương tiện cơ động

  Bài báo diễn giải lại kết quả nghiên cứu xây dựng phương trình Euler-Lagrange được thực hiện trong, trong đó nhấn mạnh đến một số hiệu chỉnh mô hình dựa trên điều kiện hoạt động thực tế của các đài quan sát quang điện tử đã và đang được trang bị trong quân đội hiện nay.

   9 p utc2 26/09/2020 0 0

 • Đo đạc tính và trích xuất các tham số của OTFT theo chuẩn IEEE 1620

  Đo đạc tính và trích xuất các tham số của OTFT theo chuẩn IEEE 1620

  Bài viết trình bày phương pháp đặc tính hóa và trích xuất các tham số của transistor màng mỏng hữu cơ theo chuẩn IEEE 1620. Đặc tính truyền đạt và đặc tuyến ra được xác định trên cơ sở các phép đo điện sử dụng hệ Keithley SCS 4200. Kết hợp các phương pháp phân tích để đưa ra tham số điện áp ngưỡng VT, độ linh động của hạt tải u. Các đặc...

   5 p utc2 26/09/2020 0 0

 • Giải pháp xử lý tín hiệu cho hệ thống phao thuỷ âm phát hiện và cảnh báo mục tiêu theo nguyên lý sonar thụ động

  Giải pháp xử lý tín hiệu cho hệ thống phao thuỷ âm phát hiện và cảnh báo mục tiêu theo nguyên lý sonar thụ động

  Bài viết đề xuất và xây dựng một giải pháp mới kết hợp tiền xử lý ICA (phân tích phần tử độc lập) phân tách các tín hiệu hỗ hợp của nhiều mục tiêu với kỹ thuật tạo búp sóng mảng thẳng đứng để ứng dụng xử lý tín hiệu trong hệ thống phao thủy âm nhằm nâng cao khả năng phát hiện và phân loại mục tiêu.

   11 p utc2 26/09/2020 0 0

 • Phát triển mô hình và mô phỏng transistor hữu cơ trong HSPICE Synopsys

  Phát triển mô hình và mô phỏng transistor hữu cơ trong HSPICE Synopsys

  Bài viết trình bày phương pháp mô hình hóa transistor hữu cơ phục vụ công tác thiết kế và mô phỏng vi mạch điện tử. Trên cơ sở các tham số thực nghiệm và các tham số trích xuất của OTFT, mô hình được xây dựng và tối ưu từng bước thông qua HSPICE Synopsys. Dựa trên việc so sánh giữa đặc tuyến thực nghiệm và mô phỏng, bộ tham số HSPICE chuẩn cho...

   6 p utc2 26/09/2020 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số