• Tạp chí Môi trường: Chuyên đề TTX/2018

  Tạp chí Môi trường: Chuyên đề TTX/2018

  Tạp chí Môi trường: Chuyên đề TTX/2018 trình bày các nội dung chính sau: Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh: Thúc đẩy quá trình tái cấu trúc và hoàn thiện thể chế kinh tế theo hướng bền vững, tài nguyên và môi trường trong chính sách phát triển theo hướng xanh ở Việt Nam, triển vọng hợp tác Việt Nam với Quỹ Khí hậu xanh,... Mời các bạn...

   56 p utc2 26/06/2020 176 1

 • Tạp chí Khí tượng thủy văn: Số 711/2020

  Tạp chí Khí tượng thủy văn: Số 711/2020

  Tạp chí Khí tượng thủy văn: Số 711/2020 trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu đánh giá rủi ro đến tài nguyên nước mặt do biến đổi khí hậu, nghiên cứu xây dựng bản đồ chi tiết cấp độ rủi ro do ngập lụt hạ lưu sông Kôn - Hà Thanh, đánh giá nguy cơ rủi ro do hạn hán phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho khu vực Tây Nguyên,... Mời các bạn...

   83 p utc2 26/05/2020 200 2

 • Tạp chí Môi trường: Số 4/2020

  Tạp chí Môi trường: Số 4/2020

  Tạp chí Môi trường: Số 4/2020 trình bày các nội dung chính sau: Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật Bảo vệ môi trường, chuẩn bị Hội nghị chuyên đề về kiểm soát ô nhiễm không khí và quản lý chất thải rắn,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của...

   58 p utc2 26/05/2020 222 1

 • Tạp chí Môi trường: Số 1/2020

  Tạp chí Môi trường: Số 1/2020

  Tạp chí Môi trường: Số 1/2020 trình bày các nội dung chính sau: Nâng cao hiệu quả phối hợp trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, đất ngập nước là động lực của sự sống - hãy bảo tồn đất ngập nước, tạo đột phá về chính sách, pháp luật, chủ động trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung...

   72 p utc2 27/04/2020 231 1

 • Tạp chí Môi trường: Số 9/2019

  Tạp chí Môi trường: Số 9/2019

  Tạp chí Môi trường: Số 9/2019 trình bày các nội dung chính sau: Chống rác thải nhựa - hành động địa phương tác động toàn cầu, phát huy vai trò nguồn lực của các tôn giáo trong hoạt động bảo vệ môi trường, tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu trong cộng đồng tôn giáo, Phật giáo Hòa Hảo với sứ mệnh bảo vệ môi trường,... Mời...

   75 p utc2 27/04/2020 207 1

 • Tạp chí Môi trường: Số 10/2019

  Tạp chí Môi trường: Số 10/2019

  Tạp chí Môi trường: Số 10/2019 trình bày các nội dung chính sau: Giải pháp trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chính sách cho vay ưu đãi đối với các dự án xử lý chất thải rắn, thực trạng và giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Hà Nội, Hải Dương nỗ lực giải quyết “bài toán” rác thải sinh hoạt,... Mời các bạn cùng tham...

   75 p utc2 27/04/2020 255 2

 • Tạp chí Môi trường: Số 11/2019

  Tạp chí Môi trường: Số 11/2019

  Tạp chí Môi trường: Số 11/2019 trình bày các nội dung chính sau: Dự án Luật Bảo vệ môi trường và Luật Đất đai, nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông, ASOEN Việt Nam năm 2019: Tích cực đẩy mạnh triển khai các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực môi trường, luật Chăn nuôi năm 2018 - Quan điểm mới trong...

   74 p utc2 27/04/2020 206 1

 • Tạp chí Môi trường: Số 12/2019

  Tạp chí Môi trường: Số 12/2019

  Tạp chí Môi trường: Số 12/2019 trình bày các nội dung chính sau: Đẩy mạnh các giải pháp kiểm soát chất lượng môi trường không khí, cần giải pháp căn cơ để bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu trong giai đoạn mới, Việt Nam phấn đấu trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về giảm thiểu rác thải nhựa đại dương,... Mời các bạn cùng tham khảo...

   65 p utc2 27/04/2020 231 1

 • Tạp chí Môi trường: Số 2/2020

  Tạp chí Môi trường: Số 2/2020

  Tạp chí Môi trường: Số 2/2020 trình bày các nội dung chính sau: Hợp tác công tư xây dựng kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải nhựa, một số giải pháp hoàn thiện quy định về quản lý chất thải trong Luật Bảo vệ môi trường, đề xuất hoàn thiện bộ tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020,... Mời các bạn cùng...

   51 p utc2 27/04/2020 196 2

 • Giáo trình thủy khí động lực

  Giáo trình thủy khí động lực

  Giáo trình thủy khí động lực trình bày các nội dung chính sau: Thủy lực, khí động học. Cuốn sách này nhằm cung cấp các nội dung cơ bản về thủy khí động lực học kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý làm việc và phương pháp tính chọn bơm, quạt dùng trong hệ thống lạnh, phương pháp tính chọn đường ống dẫn nước, dẫn khí trong hệ thống lạnh.

   226 p utc2 24/03/2020 439 2

 • Ebook Các bảng tính toán thủy lực (Xuất bản lần thứ 2)

  Ebook Các bảng tính toán thủy lực (Xuất bản lần thứ 2)

  Tài liệu Các bảng tính toán thủy lực giới thiệu tới người đọc các công thức tính toán và cấu trúc bảng, các bảng tính toán thủy lực cho ống cấp nước bằng thép và gang thường, bảng tính toán thủy lực cho ống cấp nước bằng nhựa tổng hợp, bảng tính toán thủy lực cho ống cấp nước bằng thủy tinh,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   126 p utc2 24/03/2020 295 2

 • Tạp chí Môi trường: Chuyên đề 3/2018

  Tạp chí Môi trường: Chuyên đề 3/2018

  Tạp chí Môi trường: Chuyên đề 3/2018 trình bày các nội dung chính sau: Tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu: Những vấn đề đặt ra cho Việt Nam, ảnh hưởng của rác thải nhựa đến hệ sinh thái biển, trồng cây phủ xanh bãi thải mỏ vùng than Quảng Ninh, ứng dụng công cụ kết nối song song mô hình WRF - CMAQ đánh giá nồng độ một số chất ô...

   84 p utc2 24/03/2020 278 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số