Xác định lượng cung cấp ngấm của nước mưa cho nước dưới đất trong đá vôi C.P vùng Mèo Vạc theo tài liệu quan trắc mực nước dưới đất

Một trong những thành phần tham gia vào trữ lượng động tự nhiên của nước dưới nước là lượng mưa. Vì vậy việc xác định giá trị cung cấp ngấm của nước mưa cho nước dưới đất có vai trò khá quan trọng. Hiện nay, có nhiều phương pháp khác nhau để xác định giá trị cung cấp ngấm. Tuy nhiên đối với vùng trữ lượng động tự nhiên được hình thành chủ yếu bởi lượng mưa như vùng núi cao Mèo Vạc thì phương pháp xác định cung cấp ngấm từ nước mưa qua kết quả quan trắc lâu dài động thái mức nước trong lỗ khoan cho kết quả rất khả quan.