Thiết kế cấu trúc ghép nối quang dạng vuốt thon từ polymer cho mạch tích hợp quang

Bài viết chỉ ra, tùy vào các tham số trong cấu trúc của taper - chiều dài, độ cong hai mặt bên, đường cong mặt trên hiệu suất truyền của nó sẽ thay đổi. Trong bài viết này, bài viết chỉ tập trung chủ yếu vào ảnh hưởng của độ cong hai mặt bên vào hệ số truyền dẫn của taper để đưa ra cấu trúc tối ưu.