Phương pháp sinh dữ liệu mô phỏng GNSS đa hướng sử dụng công nghệ vô tuyến điều khiển bằng phần mềm

Bài viết này đề xuất phương pháp mô phỏng tín hiệu GNSS cho phép tạo ra tín hiệu đến từ nhiều hướng khác nhau và có thể tùy chỉnh pha ban đầu (phase offset) của các vệ tinh, làm thay đổi trực tiếp đến kết quả của các kỹ thuật ước lượng góc tới dựa trên trị đo.