Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 - ThS. Lê Nhật Tùng

Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 2: Sai số - Số gần đúng" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm, chữ số có nghĩa, chữ số chắc chắn, cách viết số gần đúng, sự quy tròn số và sai số quy tròn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.