Bài giảng Môi trường biển: Khái niệm và các vấn đề về môi trường biển - Vũ Thanh Ca

Bài giảng Môi trường biển: Khái niệm và các vấn đề về môi trường biển của Vũ Thanh Ca trình bày về khái niệm cơ bản và hiện trạng môi trường Việt Nam, quản lý môi trường biển, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường biển. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.