Bài giảng Mạng máy tính - Chương 6: Tầng giao vận

Chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tầng giao vận. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Địa chỉ, gói tin IP, ICMP, chọn đường tầng giao vận, nguyên lý tầng giao vận, giao thức UDP, giao thức TCP. Mời các bạn cùng tham khảo.