• Giáo trình Kỹ thuật biển - Tập 2: Những vấn đề cảng và bờ biển

  Giáo trình Kỹ thuật biển - Tập 2: Những vấn đề cảng và bờ biển

  Bộ các bài giảng về kỹ thuật bờ biển sử dụng cho lớp đào tạo cán bộ Viện Khoa học Thuỷ lợi Hà Nội được E. van Meerendonk biên soạn theo các bài giảng từ Viện Delft Hydraulics, Hà Lan. Những bài giảng này cung cấp các kiến thức chung về nguyên lý, các vấn đề và phương pháp giải quyết. Ngoài ra một loạt c ác bài tập khác nhau cũng được triển...

   207 p utc2 22/01/2019 123 2

 • Giáo trình Kỹ thuật biển - Tập 1: Nhập môn về công trình bờ

  Giáo trình Kỹ thuật biển - Tập 1: Nhập môn về công trình bờ

  Những bài giảng này cung cấp các kiến thức về nguyên lý, các vấn đề và phương pháp giải quyết. Ngoài ra một loạt các bài tập khác nhau cũng được triển khai trong quá trình đào tạo.

   233 p utc2 22/01/2019 129 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số