• Xây dựng một số loại động cơ nhiệt để tổ chức hoạt động STEM và dạy học vật lí phổ thông

  Xây dựng một số loại động cơ nhiệt để tổ chức hoạt động STEM và dạy học vật lí phổ thông

  Bài viết trình bày về việc nghiên cứu thiết kế và chế tạo một số động cơ nhiệt ứng dụng trong dạy học Vật lí và tổ chức các hoạt động giáo dục STEM cho học sinh phổ thông. Sản phẩm của đề tài bao gồm các động cơ nhiệt, tiến trình và thiết bị đi kèm cho hoạt động trải nghiệm, hoạt động STEM, kết quả thực nghiệm và đánh giá tại...

   7 p utc2 26/10/2020 130 0

 • Tính đối ngẫu dạng Wolfe cho bài toán tối ưu tuyến tính với ràng buộc cân bằng

  Tính đối ngẫu dạng Wolfe cho bài toán tối ưu tuyến tính với ràng buộc cân bằng

  Bài viết xây dựng và nghiên cứu một mô hình đối ngẫu dạng Wolfe cho bài toán tối ưu tuyến tính với ràng buộc cân bằng. Đầu tiên chúng đề xuất mô hình đối ngẫu dạng Wolfe và cung cấp một ví dụ để minh họa cho mô hình đối ngẫu. Thứ hai, chúng tôi thiết lập các định lí về tính đối ngẫu mạnh và tính đối ngẫu yếu cho cặp bài toán gốc...

   7 p utc2 26/10/2020 137 0

 • Trạng thái 2p của ion phân tử hydro trong điện trường tĩnh

  Trạng thái 2p của ion phân tử hydro trong điện trường tĩnh

  Trong bài viết này, các đại lượng vật lí quan trọng đặc trưng cho quá trình ion hóa như tốc độ ion hóa và phân bố động lượng ngang của electron cho trạng thái 2p của ion phân tử hydro được khảo sát chi tiết khi xoay phân tử quanh tâm của phân tử.

   11 p utc2 26/10/2020 164 0

 • Phủ tổng quát của môđun và một vài kết quả liên quan

  Phủ tổng quát của môđun và một vài kết quả liên quan

  Trong bài viết này, giới thiệu về các khái niệm phủ tổng quát của môđun, môđun đối bất biến tự đồng cấu và một vài tính chất của chúng. Bài báo cũng đưa ra một số kết quả liên quan đến bài toán Schroder-Bernstein đối ngẫu cho lớp môđun x − đối bất biến đẳng cấu.

   7 p utc2 26/10/2020 132 0

 • Một lớp con của các đại số Lie giải được 7 chiều có căn lũy linh 5 chiều và biểu diễn của chúng

  Một lớp con của các đại số Lie giải được 7 chiều có căn lũy linh 5 chiều và biểu diễn của chúng

  Bài viết liên quan đến việc phân loại các đại số Lie giải được 7-chiều có căn lũy linh 5-chiều. Cụ thể, tất cả các đại số Lie thực giải được bất khả phân 7-chiều sẽ được xây dựng từ việc chọn trước cho nó một căn lũy linh là một đại số Lie lũy linh 5-chiều đã biết.

   10 p utc2 26/10/2020 407 0

 • Ứng dụng phương trình tiếp tuyến để sáng tạo và chứng minh một số bài toán về bất đẳng thức

  Ứng dụng phương trình tiếp tuyến để sáng tạo và chứng minh một số bài toán về bất đẳng thức

  Bài viết đưa ra hướng sáng tạo các bài tập chứng minh bất đẳng thức ứng dụng phương trình tiếp tuyến và có phương pháp giải cũng như một số nhận xét giúp định hướng cách giải cho học sinh, đưa ra một số ví dụ để học sinh luyện tập. Từ đó học sinh nắm rõ được bản chất của một số bất đẳng thức bằng phương pháp dùng tiếp tuyến.

   10 p utc2 26/10/2020 95 0

 • Nghiên cứu điều kiện tồn tại nghiệm biên của hệ phương trình vi phân tuyến tính

  Nghiên cứu điều kiện tồn tại nghiệm biên của hệ phương trình vi phân tuyến tính

  Trong nghiên cứu trước đây đã xét bài toán tìm nghiệm ổn định tiệm cận của hệ phương trình tuyến tính trong trường hợp phổ của toán tử tuyến tính đã cho là ổn định. Bài viết đã xây dựng nghiệm của bài toán biên của hệ phương trình vi phân tuyến tính không ô-tô-nôm.

   9 p utc2 26/10/2020 153 0

 • Nghiên cứu cơ chế phân mảnh phổ khối lượng (HR-MS) của các hợp chất triazolothiađiazi

  Nghiên cứu cơ chế phân mảnh phổ khối lượng (HR-MS) của các hợp chất triazolothiađiazi

  Phổ khối lượng (HR-MS) của 10 dẫn xuất 3-(7H-1,2,4-triazolo[3,4-b]-1,3,4-thiađiazin6-yl)cumarin được ghi và phân tích. Kết quả cho thấy các ion phân tử của các hợp chất bền và ổn định. Đã giải thích được mối quan hệ giữa cấu trúc của các phân tử và cơ chế phân mảnh trong quá trình ion hóa.

   6 p utc2 26/10/2020 118 0

 • Đặc trưng quang phổ của thủy tinh phát quang BaO – B2O3 – SiO2 pha tạp Dy2O3

  Đặc trưng quang phổ của thủy tinh phát quang BaO – B2O3 – SiO2 pha tạp Dy2O3

  Vật liệu thủy tinh phát quang với tỉ lệ 32 BaO –23B2O3 – (45 - x) SiO2 – xDy2O3 (trong đó x = 1.0 và 1.5), được chế tạo bằng phương pháp phản ứng pha rắn. Phổ kích thích, phổ quang phát quang của vật liệu xác nhận ion Dy3+ giữ vai trò vừa là tâm hấp thụ vừa là tâm phát quang. Giá trị tọa độ màu của ánh sáng phát quang cho thấy khả năng ứng dụng...

   8 p utc2 26/10/2020 80 0

 • Tổng hợp và tính chất một số hợp chất chứa dị vòng pirimiđin

  Tổng hợp và tính chất một số hợp chất chứa dị vòng pirimiđin

  Hợp chất 4-amino-5-[(4,6-đimetylpirimiđin-2-ylthio)metyl]-1,2,4-triazole-3-thiol (3) được tổng hợp từ thioure và axetylaxeton. Hợp chất (3) phản ứng với các anđehit thơm trong axit axetic nhận được các dẫn xuất hiđrazon (4a-e).

   8 p utc2 26/10/2020 148 0

 • Định lý về các điểm thẳng hàng trong hình học với mô hình nửa mặt phẳng Poincaré

  Định lý về các điểm thẳng hàng trong hình học với mô hình nửa mặt phẳng Poincaré

  Bài viết trình bày khái niệm về độ dài đại số Lobachevsky của cung đoạn định hướng, sau đó tìm mối quan hệ giữa các đoạn thẳng Lobachevsky tạo nên khi cho các trục chắn lên hai đường thẳng Lobachevsky cố định.

   5 p utc2 26/10/2020 137 0

 • Hàm lồi xấp xỉ

  Hàm lồi xấp xỉ

  Bài viết trình bày một số kết quả của hàm lồi xấp xỉ định nghĩa trên không gian Banach X. Các kết quả này đã được đưa ra bởi Huỳnh Văn Ngãi, Đinh Thế Lục và Michel Théra. Tuy nhiên, hầu hết chứng minh vắn tắt hoặc không chứng minh.

   7 p utc2 26/10/2020 119 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=utc2