• Sổ tay Đánh giá tác động môi trường - Tập 2

  Sổ tay Đánh giá tác động môi trường - Tập 2

  Phần 2 "Sổ tay Đánh giá tác động môi trường" được biên dịch từ các nguồn tài liệu quốc tế và chỉnh lý cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam, giới thiệu về đánh giá tác động môi trường cho các dự án phát triển theo các nhóm ngành, lĩnh vực. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung sổ tay tập 2.

   415 p utc2 22/01/2019 96 4

 • Sổ tay Đánh giá tác động môi trường - Tập 1

  Sổ tay Đánh giá tác động môi trường - Tập 1

  Phần 1 "Sổ tay Đánh giá tác động môi trường" được biên dịch từ các nguồn tài liệu quốc tế và chỉnh lý cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam, giới thiệu về đánh giá tác động môi trường cho các dự án phát triển theo các nhóm ngành, lĩnh vực. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung sổ tay tập 1.

   375 p utc2 22/01/2019 87 4

 • Ebook Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (Tập 1) - GS.TS Trần Ngọc Chấn

  Ebook Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (Tập 1) - GS.TS Trần Ngọc Chấn

  Ebook Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải: Tập 1 giới thiệu các phần chung về ô nhiễm không khí và lý thuyết tính toán chất ô nhiễm từ các nguồn điểm cao, nguồn gốc dạng điểm,... Cuốn sách dành cho các đối tượng bạn đọc khác nhau có quan tâm đến phòng chống và xử lý ô nhiễm môi trường không khí.

   214 p utc2 22/01/2019 228 4

 • Ebook Quan trắc chất lượng môi trường: Phần 2

  Ebook Quan trắc chất lượng môi trường: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook "Quan trắc chất lượng môi trường" sẽ tiếp tục trình bày các nội dung chính về các phương pháp xử lý và quản lý số liệu, báo cáo và phổ biến thông tin, đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc chất lượng môi trường phục vụ cho công tác quản lý môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   104 p utc2 22/01/2019 109 4

 • Ebook Quá trình và thiết bị truyền nhiệt (Ứng dụng trong công nghiệp và môi trường): Phần 2

  Ebook Quá trình và thiết bị truyền nhiệt (Ứng dụng trong công nghiệp và môi trường): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 tài liệu bao gồm các chương còn lại với nội dung trình bày về: Chương 6. Đun nóng và làm nguội; chương 7. Bốc hơi - ngưng tụ, kỹ thuật lạnh, kỹ thuật điều hòa không khí, lò hơi lò đốt. Giáo trình cũng rất hữu ích cho sinh viên ngành công nghệ nhiệt - lạnh, các giảng viên, cán bộ kỹ thuật và bạn đọc quan tâm tới lĩnh...

   229 p utc2 25/11/2019 81 3

 • Ebook Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (Tập 1): Phần 2

  Ebook Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tính khuếch tán chất ô nhiễm từ các nguồn điểm cao, tính toán khuếch tán, chất gây ô nhiễm từ các nguồn thấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   148 p utc2 25/11/2019 110 3

 • Ebook Quá trình và thiết bị truyền nhiệt (Ứng dụng trong công nghiệp và môi trường): Phần 1

  Ebook Quá trình và thiết bị truyền nhiệt (Ứng dụng trong công nghiệp và môi trường): Phần 1

  Tài liệu với kết cấu nội dung gồm 10 chương, phần 1 tài liệu gồm 5 chương đầu: Chương 1. Dẫn nhiệt, chương 2. Trao đổi nhiệt đối lưu; chương 3. Trao đổi nhiệt bức xạ; chương 4. Truyền nhiệt; chương 5. Thiết bị trao đổi nhiệt. Giáo trình được biên soạn dành cho sinh viên các ngành không chuyên về nhiệt như: Công nghệ hoá học, thực phẩm, sinh...

   150 p utc2 25/11/2019 104 3

 • Giáo trình Cơ sở môi trường không khí và nước: Phần 2

  Giáo trình Cơ sở môi trường không khí và nước: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương về nước tự nhiên, đặc trưng của nước, các loại nước tự nhiên, ô nhiễm, quá trình tự làm sạch và xử lý nước tự nhiên, quản lý và kiểm soát chất lượng nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

   229 p utc2 24/05/2019 174 3

 • Ebook Con người và môi trường: Phần 2

  Ebook Con người và môi trường: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Môi trường và con người" tiếp tục trình bày các nội dung về tài nguyên đất và ô nhiễm môi trường đất, ô nhiễm không khí, những chất thường gặp khi không khí bị ô nhiễm, hiệu ứng nhà kính,... Mời các bạn tham khảo.

   140 p utc2 22/01/2019 104 3

 • Ebook Con người và môi trường: Phần 1

  Ebook Con người và môi trường: Phần 1

  Ebook Con người và môi trường: Phần 1 trình bày các khái niệm cơ bản về tài nguyên, môi trường và sinh thái, tài nguyên nước và ô nhiễm môi trường nước. Mời các bạn tham khảo.

   224 p utc2 22/01/2019 211 3

 • Ebook Quan trắc chất lượng môi trường: Phần 1

  Ebook Quan trắc chất lượng môi trường: Phần 1

  Ebook Quan trắc Chất lượng Môi trường: Phần 1 sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về quy trình quan trắc các thành phần môi trường, các loại trạm trong hệ thống quan trắc môi trường, các chỉ tiêu, tần số, thời gian quan trắc, kỹ thuật thu mẫu và bảo quản mẫu,... Mời các bạn cùng tham khảo

   89 p utc2 22/01/2019 196 3

 • Ebook Thủy lực sông ngòi: Phần 2

  Ebook Thủy lực sông ngòi: Phần 2

  Ebook Thủy lực sông ngòi: Phần 2 sẽ tiếp tục tiến hành nghiên cứu điển hình tính toán thủy lực cấp nước mùa cạn đồng bằng sông Hồng. Phần 2 được chia sẻ dưới đây sẽ trình bày các nội dung tính toán thủy lực theo các kịch bản điều hành hồ Hòa Bình và Thác Bà. Mời các bạn cùng tham khảo.

   49 p utc2 24/12/2019 70 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số