• Ebook Thủy lực sông ngòi: Phần 1

  Ebook Thủy lực sông ngòi: Phần 1

  Ebook Thủy lực sông ngòi: Phần 1 tại Đồng bằng sông Hồng cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thiết lập hệ thống kịch bản cho bài toán điều hành hệ thống hồ chứa nước Hòa Bình - Thác Bà cấp nước hạ du trong những năm kiệt, ứng dụng mô hình Mike 11 tính toán thủy lực dòng chảy mùa kiệt hệ thống sông Hồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   65 p utc2 24/12/2019 76 2

 • Ebook Thủy lực sông ngòi: Phần 2

  Ebook Thủy lực sông ngòi: Phần 2

  Ebook Thủy lực sông ngòi: Phần 2 sẽ tiếp tục tiến hành nghiên cứu điển hình tính toán thủy lực cấp nước mùa cạn đồng bằng sông Hồng. Phần 2 được chia sẻ dưới đây sẽ trình bày các nội dung tính toán thủy lực theo các kịch bản điều hành hồ Hòa Bình và Thác Bà. Mời các bạn cùng tham khảo.

   49 p utc2 24/12/2019 70 2

 • Ebook Quá trình và thiết bị truyền nhiệt (Ứng dụng trong công nghiệp và môi trường): Phần 1

  Ebook Quá trình và thiết bị truyền nhiệt (Ứng dụng trong công nghiệp và môi trường): Phần 1

  Tài liệu với kết cấu nội dung gồm 10 chương, phần 1 tài liệu gồm 5 chương đầu: Chương 1. Dẫn nhiệt, chương 2. Trao đổi nhiệt đối lưu; chương 3. Trao đổi nhiệt bức xạ; chương 4. Truyền nhiệt; chương 5. Thiết bị trao đổi nhiệt. Giáo trình được biên soạn dành cho sinh viên các ngành không chuyên về nhiệt như: Công nghệ hoá học, thực phẩm, sinh...

   150 p utc2 25/11/2019 104 3

 • Ebook Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (Tập 1): Phần 2

  Ebook Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tính khuếch tán chất ô nhiễm từ các nguồn điểm cao, tính toán khuếch tán, chất gây ô nhiễm từ các nguồn thấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   148 p utc2 25/11/2019 109 3

 • Ebook Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (Tập 1): Phần 1

  Ebook Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 của ebook Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải - Tập 1: Ô nhiễm không khí và tính toán khuếch tán chất ô nhiễm cung cấp cho người học các kiến thức: Các chất gây ô nhiễm không khí - Nguồn gốc phát sinh và tác dụng của chúng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   70 p utc2 25/11/2019 129 2

 • Ebook Môi trường trong quy hoạch xây dựng: Phần 1

  Ebook Môi trường trong quy hoạch xây dựng: Phần 1

  Nội dung phần 1 của Ebook Môi trường trong quy hoạch xây dựng: Phần 1 sẽ cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm cơ bản về sinh thái học và môi trường, đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC). Mời các bạn cùng tham khảo.

   217 p utc2 25/11/2019 90 2

 • Ebook Quá trình và thiết bị truyền nhiệt (Ứng dụng trong công nghiệp và môi trường): Phần 2

  Ebook Quá trình và thiết bị truyền nhiệt (Ứng dụng trong công nghiệp và môi trường): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 tài liệu bao gồm các chương còn lại với nội dung trình bày về: Chương 6. Đun nóng và làm nguội; chương 7. Bốc hơi - ngưng tụ, kỹ thuật lạnh, kỹ thuật điều hòa không khí, lò hơi lò đốt. Giáo trình cũng rất hữu ích cho sinh viên ngành công nghệ nhiệt - lạnh, các giảng viên, cán bộ kỹ thuật và bạn đọc quan tâm tới lĩnh...

   229 p utc2 25/11/2019 80 3

 • Ebook Môi trường trong quy hoạch xây dựng: Phần 1

  Ebook Môi trường trong quy hoạch xây dựng: Phần 1

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook Môi trường trong quy hoạch xây dựng sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quy hoạch môi trường đô thị, lồng ghép môi trường vào quy hoạch xây dựng vùng và quy hoạch xây dựng đô thị, định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   259 p utc2 25/11/2019 72 2

 • Ebook Chiến lược và chính sách môi trường (In lần thứ II): Phần 1

  Ebook Chiến lược và chính sách môi trường (In lần thứ II): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Chiến lược và chính sách môi trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Các vấn đề môi trường toàn cầu, chiến lược toàn cầu về môi trường và phát triển bền vững, xây dựng chiến lược Quốc gia về môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   147 p utc2 24/05/2019 136 2

 • Ebook Chiến lược và chính sách môi trường (In lần thứ II): Phần 2

  Ebook Chiến lược và chính sách môi trường (In lần thứ II): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Chiến lược và chính sách môi trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Chính sách môi trường trên thế giới, định hướng chiến lược BVMT và phát triển bền vững ở Việt Nam, luật môi trường trên thế giới,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   150 p utc2 24/05/2019 118 1

 • Giáo trình Công nghệ môi trường: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ môi trường: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ môi trường: Phần 1 sẽ mang đến cho các bạn những khái niệm cơ bản, biện pháp kỹ thuật cũng như phương pháp và thiết bị xử lý khí thải, một số vấn đề cơ bản liên quan đến xử lý nước thải, phương pháp xử lý nước cấp, quá trình xử lý sinh học,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   177 p utc2 28/03/2019 113 2

 • Giáo trình Công nghệ môi trường: Phần 2

  Giáo trình Công nghệ môi trường: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của giáo trình Công nghệ môi trường: Phần 2 tiếp tục trình bày các ví dụ xử lý nước thải cụ thể, công nghệ xử lý chất thải rắn, phân loại và giảm kích thước chất thải rắn, chế biến chất thải rắn và bãi thải,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

   81 p utc2 28/03/2019 120 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số