• Ebook Con người và môi trường: Phần 1

  Ebook Con người và môi trường: Phần 1

  Ebook Con người và môi trường: Phần 1 trình bày các khái niệm cơ bản về tài nguyên, môi trường và sinh thái, tài nguyên nước và ô nhiễm môi trường nước. Mời các bạn tham khảo.

   224 p utc2 22/01/2019 210 3

 • Ebook Con người và môi trường: Phần 2

  Ebook Con người và môi trường: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Môi trường và con người" tiếp tục trình bày các nội dung về tài nguyên đất và ô nhiễm môi trường đất, ô nhiễm không khí, những chất thường gặp khi không khí bị ô nhiễm, hiệu ứng nhà kính,... Mời các bạn tham khảo.

   140 p utc2 22/01/2019 103 3

 • Sổ tay Đánh giá tác động môi trường - Tập 1

  Sổ tay Đánh giá tác động môi trường - Tập 1

  Phần 1 "Sổ tay Đánh giá tác động môi trường" được biên dịch từ các nguồn tài liệu quốc tế và chỉnh lý cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam, giới thiệu về đánh giá tác động môi trường cho các dự án phát triển theo các nhóm ngành, lĩnh vực. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung sổ tay tập 1.

   375 p utc2 22/01/2019 87 4

 • Sổ tay Đánh giá tác động môi trường - Tập 2

  Sổ tay Đánh giá tác động môi trường - Tập 2

  Phần 2 "Sổ tay Đánh giá tác động môi trường" được biên dịch từ các nguồn tài liệu quốc tế và chỉnh lý cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam, giới thiệu về đánh giá tác động môi trường cho các dự án phát triển theo các nhóm ngành, lĩnh vực. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung sổ tay tập 2.

   415 p utc2 22/01/2019 95 4

 • Giáo trình Quản lý tổng hợp lưu vực sông

  Giáo trình Quản lý tổng hợp lưu vực sông

  Giáo trình Quản lý tổng hợp lưu vực sông trình bày các nội dung: Các khái niệm và định nghĩa về quản lý lưu vực sông, quản lý tài nguyên nước lưu vực sông, quy hoạch và quản lý tổng hợp lưu vực sông, mô hình quản lý lưu vực sông, chính sách và luật pháp quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam.

   190 p utc2 22/01/2019 94 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số