Tính toán công trình chịu tải trọng động đất theo TCVN: 9386-2012 và tiêu chuẩn EUROCODE 8

Bài viết nhằm cung cấp những số liệu cụ thể khi tính toán động đất công trình và đề xuất phương pháp áp dụng cho các công trình xây dựng ở Việt Nam nói chung và Phú Yên nói riêng.