Tạp chí Môi trường: Chuyên đề 1/2019

Tạp chí Môi trường: Chuyên đề 1/2019 trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề về cơ sở lý luận về kinh tế chất thải, pháp luật xử lý vi phạm hành chính về quản lý chất lượng không khí và quy hoạch bảo vệ môi trường, ô nhiễm bụi mịn (PM2.5) tại một số Thành phố châu Á , kiểm soát ô nhiễm và tái sử dụng nước thải – nghiên cứu điển hình với ngành công nghiệp gang thép,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.