Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu: Số 10/2019

Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu: Số 10/2019 trình bày các nội dung chính sau: Đặc điểm hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới Tây Bắc Thái Bình Dương, Biển Đông và đổ bộ ở vào Việt Nam năm 2018, đánh giá mức độ ngập lụt đất ở do nước dâng theo các kịch bản siêu bão tại thành phố Hạ Long, đánh giá mức độ ngập lụt đất ở do nước dâng theo các kịch bản siêu bão tại thành phố Hạ Long, đánh giá khả năng ứng dụng radar HF di động trong công tác quan trắc sóng và dòng chảy mặt khu vực ven biển,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.