Phân tích lý thuyết việc thay thế môi chất R134a trong dãi nhiệt độ trung bình bằng môi chất R450a để bảo vệ môi trường

Bài viết phân tích lý thuyết khả năng thay thế môi chất R134a (có chỉ số làm nóng địa cầu GWP là 1300) đang được sử dụng rộng rãi trong các tủ lạnh gia đình bằng các môi chất R450a (GWP=547).