Nghiên cứu khả năng xử lý chất hữu cơ trong nước mặt bằng bể lọc sinh học tiếp xúc BCF - xây dựng mô hình tại nhà máy nước An Dương

Nguồn nước mặt với trữ lượng lớn dễ khai thác là nguồn cấp chủ yếu cho các nhà máy sản xuất nước sạch phục vụ cho các hoạt động sống của con người, tuy nhiên đây cũng là nơi trực tiếp tiếp nhận nước thải, chất thải sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp từ các khu đô thị, khu dân cư, nông thôn, các làng nghề sản xuất,...với nhiều loại chất hữu cơ. Hầu hết các nhà máy nước với nguồn nước mặt áp dụng công nghệ xử lý truyền thống: Keo tụ - lắng - lọc - khử trùng.