Giáo trình Vật liệu bán dẫn: Phần 2

Giáo trình Vật liệu bán dẫn: Phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Các bán dẫn nguyên tố, bán dẫn hợp chất AIIIBV, bán dẫn hợp chất AIBVI, các bán dẫn hợp chất vô cơ khác, bán dẫn vô định hình,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.