Giải pháp kiểm tra một số khối chức năng trong tổ hợp tác chiến điện tử trên tàu M sử dụng phương pháp phân tích tương quan

Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu trong xây dựng giải pháp kiểm tra tình trạng hoạt động và đánh giá hỏng hóc cho một số khối chức năng trong tổ hợp tác chiến điện tử trên tàu M. Để thực hiện, các tín hiệu đầu vào và nguồn được tạo ra và cấp cho khối chức năng, hệ thống kiểm tra sẽ tiến hành đo các tín hiệu đầu ra và phân tích tương quan với các tín hiệu đầu ra chuẩn đã thống kê trước đó.