Ebook Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải (Tập 1): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của ebook Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tính khuếch tán chất ô nhiễm từ các nguồn điểm cao, tính toán khuếch tán, chất gây ô nhiễm từ các nguồn thấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.