Ebook Bài tập thủy lực chọn lọc

Cuốn sách "Bài tập thủy lực chọn lọc" có mục đích trang bị cho sinh viên những kỹ năng giải các bài tập đó, chúng tôi tập hợp trong tài liệu này 158 bài tập có tính chất chọn lọc. mời các bạn cùng tham khảo!