Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 2.2 - ThS. Phan Đình Duy

Chương này giới thiệu về tổ chức bộ nhớ của họ vi điều khiển 8051. Chương này giúp người học: Hiểu được cấu trúc bộ nhớ bên trong vđk 8051, biết được cách hoạt động các thanh ghi đặc biệt, biết được cách ghép nối với ROM, RAM ngoài, biết được các kiểu định địa chỉ trong 8051.