Bài giảng Mạng máy tính - Chương 1: Cơ bản về mạng máy tính

Bài giảng Mạng máy tính - Chương 1 bao gồm những nội dung trình bày sau: Giới thiệu về môn học, cơ bản về mạng máy tính, lược sử mạng máy tính và Internet, internet ở Việt Nam, khái niệm mạng máy tính, kiến trúc mạng, chuyển mạch gói, chuyển mạch kênh. Mời các bạn cùng tham khảo.