Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 1 - ĐH Kinh tế Luật

Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng: Ngôn ngữ lập trình Java" giới thiệu tới người đọc các công nghệ Java, nền tảng của Java, ưu điểm của Java, các dạng chương trình Java,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.