Bài giảng Động cơ đốt trong 1 - ĐH Phạm Văn Đồng

Động cơ đốt trong là môn học nêu lên nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong kiểu piston, đồng thời trình bày cấu tạo, công dụng, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu và hệ thống trong động cơ đốt trong. Sau khi học xong bài giảng này các bạn có thể: Sơ lược về lịch sử phát triển động cơ đốt trong, các thông số kỹ thuật cơ bản mà sinh viên phải hiểu được. Trình bày nguyên lý làm việc của động cơ 2 kỳ, 4 kỳ dùng nhiên liệu lỏng.
  • TaiLieuVN

    tai lieu hay

    Cách đây 1 năm


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)