Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 5 - Lê Nhị Lãm Thúy

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 5: Phép tính quan hệ" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, phép tính quan hệ trên bộ, phép tính quan hệ trên miền. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.