• Điều khiển mô hình ngược dựa trên mạng Nơ-ron kết hợp MRAS cho hệ truyền động

  Điều khiển mô hình ngược dựa trên mạng Nơ-ron kết hợp MRAS cho hệ truyền động

  Trong bài báo này, trình bày một đề xuất cấu trúc điều khiển cho các hệ thống truyền động dựa trên mô hình ngược và điều khiển thích nghi theo mô hình mẫu (MRAS). Ý tưởng chính là sử dụng mạng neuron để nhận dạng mô hình ngược của đối tượng sử dụng với cấu trúc điều khiển thuận và điều khiển mô hình nội dựa trên mạng neuron để...

   7 p utc2 26/09/2020 11 0

 • Giải pháp nâng cao độ an toàn cho lược đồ chữ kí số có độ an toàn dựa trên bài toán logarit rời rạc trong vành hữu hạn Zn

  Giải pháp nâng cao độ an toàn cho lược đồ chữ kí số có độ an toàn dựa trên bài toán logarit rời rạc trong vành hữu hạn Zn

  Bài viết này đã đề xuất giải pháp nâng cao độ an toàn cho lược đồ chữ kí số trên vành hữu hạn . Dựa trên giải pháp đề xuất, tác giả đề xuất một lược đồ chữ kí số mới có độ an toàn dựa trên bài toán logarit rời rạc trên vành . Hơn nữa, dựa trên cách xây dựng ngưỡng an toàn của Arjen K. Lenstra and Eric R.

   20 p utc2 26/09/2020 23 0

 • Phương trình Euler-Lagrange của đài quan sát quang điện tử trên phương tiện cơ động

  Phương trình Euler-Lagrange của đài quan sát quang điện tử trên phương tiện cơ động

  Bài báo diễn giải lại kết quả nghiên cứu xây dựng phương trình Euler-Lagrange được thực hiện trong, trong đó nhấn mạnh đến một số hiệu chỉnh mô hình dựa trên điều kiện hoạt động thực tế của các đài quan sát quang điện tử đã và đang được trang bị trong quân đội hiện nay.

   9 p utc2 26/09/2020 29 0

 • Đo đạc tính và trích xuất các tham số của OTFT theo chuẩn IEEE 1620

  Đo đạc tính và trích xuất các tham số của OTFT theo chuẩn IEEE 1620

  Bài viết trình bày phương pháp đặc tính hóa và trích xuất các tham số của transistor màng mỏng hữu cơ theo chuẩn IEEE 1620. Đặc tính truyền đạt và đặc tuyến ra được xác định trên cơ sở các phép đo điện sử dụng hệ Keithley SCS 4200. Kết hợp các phương pháp phân tích để đưa ra tham số điện áp ngưỡng VT, độ linh động của hạt tải u. Các đặc...

   5 p utc2 26/09/2020 9 0

 • Giải pháp xử lý tín hiệu cho hệ thống phao thuỷ âm phát hiện và cảnh báo mục tiêu theo nguyên lý sonar thụ động

  Giải pháp xử lý tín hiệu cho hệ thống phao thuỷ âm phát hiện và cảnh báo mục tiêu theo nguyên lý sonar thụ động

  Bài viết đề xuất và xây dựng một giải pháp mới kết hợp tiền xử lý ICA (phân tích phần tử độc lập) phân tách các tín hiệu hỗ hợp của nhiều mục tiêu với kỹ thuật tạo búp sóng mảng thẳng đứng để ứng dụng xử lý tín hiệu trong hệ thống phao thủy âm nhằm nâng cao khả năng phát hiện và phân loại mục tiêu.

   11 p utc2 26/09/2020 30 0

 • Phát triển mô hình và mô phỏng transistor hữu cơ trong HSPICE Synopsys

  Phát triển mô hình và mô phỏng transistor hữu cơ trong HSPICE Synopsys

  Bài viết trình bày phương pháp mô hình hóa transistor hữu cơ phục vụ công tác thiết kế và mô phỏng vi mạch điện tử. Trên cơ sở các tham số thực nghiệm và các tham số trích xuất của OTFT, mô hình được xây dựng và tối ưu từng bước thông qua HSPICE Synopsys. Dựa trên việc so sánh giữa đặc tuyến thực nghiệm và mô phỏng, bộ tham số HSPICE chuẩn cho...

   6 p utc2 26/09/2020 9 0

 • Xử lý dữ liệu thiếu bằng biểu đồ chuẩn hóa đơn vị (SLP) và support vector regression (SVR)

  Xử lý dữ liệu thiếu bằng biểu đồ chuẩn hóa đơn vị (SLP) và support vector regression (SVR)

  Bài viết đề xuất một phương pháp xử lý dữ liệu thiếu bằng cách xây dựng Biểu đồ chuẩn hóa đơn vị (SLP) trên cơ sở bộ dữ liệu phụ tải điện quá khứ (chu kỳ 60 phút), kết hợp các giải thuật học máy SVR (NN/RD) để xây dựng lại đường đặc tuyến phụ tải từ đó ước lượng các dữ liệu đã mất hoặc không ghi nhận được trong quá...

   6 p utc2 26/09/2020 12 0

 • Ebook Kỹ thuật điện - NXB Lao động - Xã hội: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật điện - NXB Lao động - Xã hội: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Kỹ thuật điện" tiếp tục trình bày các nội dung về máy điện không đồng bộ, bộ dây của máy điện xoay chiều, điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha, máy điện một chiều,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   45 p utc2 23/08/2020 48 1

 • Ebook Kỹ thuật điện - NXB Lao động - Xã hội: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật điện - NXB Lao động - Xã hội: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật điện - NXB Lao động - Xã hội: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Điện kỹ thuật cơ sở, những khái niệm cơ bản về tĩnh điện, mạch điện, dòng điện một chiều, từ trường - cảm ứng điện từ, mạch điện xoay chiều hình sin, mạch điện xoay chiều 3 pha,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   158 p utc2 23/08/2020 49 1

 • Ebook Vật liệu và linh kiện bán dẫn quang điện tử trong thông tin quang: Phần 2

  Ebook Vật liệu và linh kiện bán dẫn quang điện tử trong thông tin quang: Phần 2

  Ebook Vật liệu và linh kiện bán dẫn quang điện tử trong thông tin quang: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Một số cấu hình tiếp giáp quan trọng trong các linh kiện bán dẫn quang điện tử, họ linh kiện bán dẫn phát quang, họ linh kiện bán dẫn thu tín hiệu quang, sợi quang - môi trường truyền sóng quang, bộ khuếch đại quang. Mời các bạn cùng...

   272 p utc2 23/08/2020 45 2

 • Ebook Vật liệu và linh kiện bán dẫn quang điện tử trong thông tin quang: Phần 1

  Ebook Vật liệu và linh kiện bán dẫn quang điện tử trong thông tin quang: Phần 1

  Ebook Vật liệu và linh kiện bán dẫn quang điện tử trong thông tin quang: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Công nghệ thông tin quang và một số đặc điểm, một vài đặc điểm của ánh sáng - khái quát về hệ phương trình Maxwell trong môi trường vật chất, vật liệu cho linh kiện quang điện tử - một số đặc điểm cấu trúc và công nghệ chế tạo,...

   181 p utc2 23/08/2020 46 1

 • Ebook Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt điện nhà: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt điện nhà: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt điện nhà" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống phân phối điện hạ áp, sử dụng đồng hồ đa năng, mắc bảng điện đơn giản, mắc bộ đèn huỳnh quang, mắc mạch đèn tổng hợp, mắc mạch chuông điện,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   91 p utc2 23/08/2020 42 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số