• Ebook Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần 1

  Ebook Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần 1

  Ebook Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần 1 trình bày các nội dung về công tác đào đất đá bằng thủ công, công tác khoan tay, công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn, khoan đường kính lớn, công tác đo lưới khống chế mặt bằng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   74 p utc2 25/08/2019 135 3

 • Ebook Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần 2

  Ebook Định mức dự toán xây dựng công trình: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Định mức dự toán xây dựng công trình" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về công tác đo vẽ chi tiết bản đồ dưới nước, đo vẽ mặt cắt địa hình, công tác thăm dò địa vật lý, công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất công trình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   97 p utc2 25/08/2019 139 3

 • Ebook Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép: Phần 1

  Ebook Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép: Phần 1

  Ebook Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vật liệu dùng trong khối xây gạch đá, tính chất cơ học của khối xây gạch đá, nguyên lý tính toán kết cấu gạch đá, tính toán khối xây gạch đá không cốt thép theo cường độ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   62 p utc2 25/08/2019 171 3

 • Ebook Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép: Phần 2

  Ebook Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về tính toán khối xây gạch đá có đặt cốt thép theo cường độ, thiết kế các bộ phận nhà gạch, khung bêtông cốt thép chèn gạch, gia cường kết cấu gạch đá. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   90 p utc2 25/08/2019 135 3

 • Ebook Sức bền vật liệu: Phần 1

  Ebook Sức bền vật liệu: Phần 1

  Ebook Sức bền vật liệu: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản về sức bền vật liệu, lý thuyết nội lực, kéo - nén đúng tâm, trạng thái ứng suất và lý thuyết bền,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   93 p utc2 22/07/2019 145 2

 • Ebook Sức bền vật liệu: Phần 2

  Ebook Sức bền vật liệu: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Sức bền vật liệu" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về đặc trưng hình học của mặt cắt ngang, uốn phẳng thanh thẳng, chuyển vị của dầm chịu uốn, xoắn thuần túy, thanh chịu lực phức tạp,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   123 p utc2 22/07/2019 153 2

 • Ebook Sức bền vật liệu: Phần 3

  Ebook Sức bền vật liệu: Phần 3

  Ebook Sức bền vật liệu: Phần 3 trình bày các nội dung chính sau: Ổn định của thanh thẳng chịu nén, uốn ngang và uốn dọc đồng thời, tải trọng động, tính độ bền theo trạng thái giới hạn, tính độ bền khi ứng suất thay đổi theo thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo.

   91 p utc2 22/07/2019 125 2

 • Ebook Tính toán thủy lợi: Phần 1

  Ebook Tính toán thủy lợi: Phần 1

  Ebook Tính toán thủy lợi: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nguồn thủy lợi và đặc điểm của nó, đặc điểm của ngành dùng nước, ý nghĩa của điều tiết dòng chảy và phân loại điều tiết dòng chảy, nguyên lý điều tiết dòng chảy bằng kho nước, tính toán điều tiết mùa, phương pháp Monte Karlo, tính toán điều tiết năm,... Để nắm nội dung...

   121 p utc2 28/03/2019 148 3

 • Ebook Tính toán thủy lợi: Phần 2

  Ebook Tính toán thủy lợi: Phần 2

  Ebook Tính toán thủy lợi: Phần 2 trình bày các nội dung về tính toán điều tiết lũ, tính toán thủy năng, tính toán điều tiết cho hệ thống kho nước, điều phối kho nước, xây dựng biểu đồ điều phối cho kho nước điều tiết nhiều năm, điều tiết trong quản lý kho nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   75 p utc2 28/03/2019 124 1

 • Giáo trình Thủy lực đại cương

  Giáo trình Thủy lực đại cương

  Tài liệu cung cấp những kiến thức khoa học cơ sở về những quy luật cân bằng và chuyển động của chất lỏng, đồng thời vận dụng những quy luật đó giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong quá trình sản xuất và đời sống.Tài liệu này sẽ giúp các bạn nâng cao kiến thức của mình về thủy lực học.

   110 p utc2 28/02/2019 166 6

 • Ebook Bài tập Sức bền vật liệu - Vũ Đình Lai, Nguyễn Văn Nhậm

  Ebook Bài tập Sức bền vật liệu - Vũ Đình Lai, Nguyễn Văn Nhậm

  “Bài tập sức bền vật liệu” được biên soạn theo nội dung của chương trình môn học sức bền vật liệu. Tài liệu nhằm phục vụ cho việc học tập và giảng dạy tại các trường đại học kỹ thuật thuộc hệ tập trung và tại chức. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   382 p utc2 28/02/2019 150 5

 • Giáo trình Tự động hóa thiết kế cầu đường- Lê Quỳnh Mai (chủ biên)

  Giáo trình Tự động hóa thiết kế cầu đường- Lê Quỳnh Mai (chủ biên)

  Nội dung cuốn giáo trình "Tự động hóa thiết kế cầu đường" đề cập đến tất cả các vấn đề cơ bản nhất của việc thực hiện tự động hóa thiết kế công trình giao thông cũng như phương pháp để nâng cao mức độ tự động hóa cho phù hợp với từng yêu cầu chuyên biệt xuất hiện trong quá trình thiết kế.

   485 p utc2 28/02/2019 132 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số