• Phương pháp tạo dãy giả ngẫu nhiên để ứng dụng trong giao thức mật mã

  Phương pháp tạo dãy giả ngẫu nhiên để ứng dụng trong giao thức mật mã

  Nội dung bài viết sẽ trình bày phương pháp tạo dãy giả ngẫu nhiên mới, sử dụng thuật toán sinh các bit ngẫu nhiên dựa trên tổ hợp các thanh ghi dịch phản hồi tuyến tính (LFSR) đáp ứng yêu cầu nâng cao độ an toàn của khóa mã sử dụng trong các hệ mật mã đối với lĩnh vực ANQP.

   13 p utc2 25/11/2019 81 1

 • Xây dựng một lược đồ chữ ký số tập thể dựa hệ mật ID-based

  Xây dựng một lược đồ chữ ký số tập thể dựa hệ mật ID-based

  Hệ mật ID-Based là hệ mật dùng khóa công khai chính là thông tin nhận dạng của thành viên, nhờ đó, không cần phải quản lý khóa công khai và làm giảm thiểu dung lượng truyền tải trên đường truyền phù hợp với mô hình có số lượng lớn người sử dụng. Bài viết đề xuất một lược đồ ký số tập thể dựa trên ID-Based sử dụng tài nguyên ít hơn...

   5 p utc2 25/11/2019 33 1

 • Nâng cao tính bảo mật trong xác thực người dùng Web sử dụng đặc trưng sinh trắc học

  Nâng cao tính bảo mật trong xác thực người dùng Web sử dụng đặc trưng sinh trắc học

  Bài viết này nghiên cứu sử dụng hành vi gõ bàn phím trong xác thực người dùng hướng tới mục đích bảo mật thông tin. Bài báo cũng đề xuất việc xây dựng cơ chế xác thực kết hợp giữa mật khẩu thông thường dạng text với mật khẩu sinh trắc học trên nền ứng dụng Web.

   12 p utc2 25/11/2019 80 1

 • Nghiên cứu xây dựng bộ sinh số ngẫu nhiên tích hợp với nhiều hệ điều hành

  Nghiên cứu xây dựng bộ sinh số ngẫu nhiên tích hợp với nhiều hệ điều hành

  Bài viết này trình bày một nghiên cứu thiết kế bộ sinh số dựa trên hiện tượng jitter thời gian của CPU sử dụng trên hệ điều hành Linux và Windows. Số ngẫu nhiên sinh ra được đánh giá và vượt qua hầu hết các phép test thống kê của NIST.

   5 p utc2 25/11/2019 77 1

 • Nghiên cứu ứng dụng Web GIS trong quản lý dữ liệu hạ tầng mạng thông tin quân sự

  Nghiên cứu ứng dụng Web GIS trong quản lý dữ liệu hạ tầng mạng thông tin quân sự

  Bài viết trình bày kết quả xây dựng hệ thống Web GIS phục vụ quản lý và điều hành mạng thông tin quân sự. Kiến trúc hệ thống Client-Server sử dụng Node.js làm máy chủ cung cấp dịch vụ bản đồ, thư viện bản đồ Leaflet kết hợp với JavaScript và HTML5 Canvas để hiển thị dữ liệu không gian lên bản đồ tile.

   10 p utc2 25/11/2019 101 1

 • Nghiên cứu kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu trong tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu có kích thước lớn

  Nghiên cứu kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu trong tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu có kích thước lớn

  Bài viết đề xuất kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu nhằm tạo ra các dữ liệu có những định dạng phù hợp mà có thể kết hợp với những kỹ thuật truyền thống nhằm tối ưu các truy vấn cơ sở dữ liệu có kích thước lớn. Bài viết đồng thời cũng phân lớp và đề xuất mô hình triển khai cho việc tiền xử lý dữ liệu một cách hiệu quả.

   12 p utc2 25/11/2019 93 1

 • Đề xuất thuật toán thay thế cache cho kiến trúc Internet Web caching của nhà cung cấp dịch vụ internet

  Đề xuất thuật toán thay thế cache cho kiến trúc Internet Web caching của nhà cung cấp dịch vụ internet

  LRU-EXT lưu trữ những nội dung web đã được loại bỏ khỏi web cache bởi thuật toán LRU vào một bộ nhớ cache mở rộng ngay trong thiết bị mạng. Trong quá trình sử dụng, những nội dung web này sẽ được lấy ra thay vì phải tìm kiếm ở các thiết bị khác cùng tầng mạng hoặc ở tầng mạng cao hơn. Việc đó giúp giảm thời gian đáp ứng yêu cầu của...

   7 p utc2 25/11/2019 61 1

 • Cảnh báo an ninh thông minh ứng dụng hệ miễn dịch nhân tạo

  Cảnh báo an ninh thông minh ứng dụng hệ miễn dịch nhân tạo

  Bài viết trình bày một số nội dung cơ bản của hệ miễn dịch nhân tạo, các kết quả nghiên cứu ứng dụng hệ miễn dịch nhân tạo trong việc phát hiện xâm nhập mạng được thực hiện tại Phòng thí nghiệm An ninh mạng - Học viện Kỹ thuật quân sự.

   14 p utc2 25/11/2019 89 1

 • Phát hiện xâm nhập mạng sử dụng kỹ thuật học máy

  Phát hiện xâm nhập mạng sử dụng kỹ thuật học máy

  Bài viết trình bày việc nghiên cứu một số kỹ thuật học máy trong phát hiện xâm nhập mạng. Các thí nghiệm đã được tiến hành trên bộ dữ liệu KDD99 tại phòng thí nghiệm An ninh mạng - Học viện Kỹ thuật quân sự.

   16 p utc2 25/11/2019 88 1

 • Giảm can nhiễu giữa các sóng mang con trong hệ thống MIMO-OFDM bằng cân bằng mù miền tần số kết hợp với phương pháp lặp

  Giảm can nhiễu giữa các sóng mang con trong hệ thống MIMO-OFDM bằng cân bằng mù miền tần số kết hợp với phương pháp lặp

  Bài viết trình bày một giải pháp mới để giảm can nhiễu giữa các sóng mang con trong hệ thống MIMO-OFDM. Giải pháp được xây dựng dựa trên việc kết hợp bộ cân bằng mù miền tần số với tiêu chí cực đại hóa độ đo tính độc lập tương hỗ giữa các sóng mang con bằng kỹ thuật phân tích các thành phần độc lập và phương pháp lặp tuần tự để...

   7 p utc2 25/11/2019 66 1

 • Xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát SCADA cho dây chuyền sản xuất qua mạng Internet trên cơ sở PLC S7-1200

  Xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát SCADA cho dây chuyền sản xuất qua mạng Internet trên cơ sở PLC S7-1200

  Việc ứng dụng hệ thống giám sát điều khiển SCADA từ xa cho dây chuyền sản xuất là một trong những công cụ hỗ trợ thiết thực cho các công ty trong việc điều hành hệ thống sản xuất. Bài viết này đề cập đến vấn đề xây dựng hệ thống điều khiển giám sát SCADA cho dây chuyền sản xuất qua mạng Internet trên cơ sở PLC S7-1200.

   5 p utc2 25/11/2019 78 1

 • Đánh giá hiệu năng của chip đa nhân với các cấp cache

  Đánh giá hiệu năng của chip đa nhân với các cấp cache

  Bài viết trình bày việc xây dựng mô hình rút gọn, các biểu thức tính các tham số hiệu năng và sau đó tính toán các tham số hiệu năng trên cơ sở sử dụng mạng hàng đợi đóng đa lớp công việc dạng tích (MCPFCQN) với 05 tham số: Số lượng khách hàng, thời gian chờ đợi, thời gian đáp ứng, mức độ sử dụng và thông lượng.

   6 p utc2 25/11/2019 62 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số