• Áp dụng chiến lược tiến hóa vi phân để nâng cao hiệu suất của điện toán đám mây

  Áp dụng chiến lược tiến hóa vi phân để nâng cao hiệu suất của điện toán đám mây

  Bài báo này đề xuất một thuật toán lập lịch luồng công việc mới IODE nhằm cực tiểu hóa thời gian hoàn thành luồng công việc trong môi trường thực thi điện toán đám mây. Các thực nghiệm đã chỉ ra chất lượng lời giải của thuật toán IODE tốt hơn các thuật toán đối sánh là Random, PSO_H và EGA.

   9 p utc2 21/04/2019 105 1

 • Kết hợp kỹ thuật VLAN Access List nâng cao hiệu quả bảo mật mạng lan ảo

  Kết hợp kỹ thuật VLAN Access List nâng cao hiệu quả bảo mật mạng lan ảo

  Khi số lượng VLAN nhiều, việc quản lý các IP traffic yêu cầu hỗ trợ mức độ cơ bản về bảo mật cho các truy cập mạng trở nên khó khăn hơn, người quản trị mạng khi đó cần một kỹ thuật nào đó vừa tận dụng được hạ tầng sẵn có vừa đáp ứng được các yêu cầu về hiệu năng quản trị mạng, chi phí, băng thông

   7 p utc2 21/04/2019 122 1

 • Bảo mật mạng local area network dựa trên tiêu chuẩn 802.1X

  Bảo mật mạng local area network dựa trên tiêu chuẩn 802.1X

  Bài viết muốn giới thiệu một tiêu chuẩn chứng thực người dùng để giải quyết vấn đề bảo mật trên cơ sở hạ tầng mạng LAN và WLAN (Wireless LAN). Tiêu chuẩn 802.1X được định nghĩa bởi IEEE, hỗ trợ việc điều khiển truy cập phương tiện truyền dẫn, khả năng cho phép hay cấm sự kết nối mạng, điều khiển truy cập VLAN và triển khai chính sách...

   7 p utc2 21/04/2019 92 1

 • Xây dựng công cụ lấy thông tin cấu hình máy tính

  Xây dựng công cụ lấy thông tin cấu hình máy tính

  Bài viết trình bày về trong công tác quản trị mạng đôi khi người quản trị cần lấy thông tin chung về cấu hình của máy tính. Việc lấy thông tin có thể thực hiện bằng các phần mềm hỗ trợ như cpuz, dxdiag hay sử dụng các chức năng của hệ điều hành. Nếu chúng ta có nhiều máy tính, chúng ta không thể thực hiện trên từng máy tính: Chạy phần mềm...

   5 p utc2 21/04/2019 84 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số