• Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 3: Công nghiệp 4.0

  Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 3: Công nghiệp 4.0

  Bài giảng bài 3 cung cấp cho người học các nội dung kiến thức về công nghiệp 4.0: Các giai đoạn cách mạng công 1 nghiệp, cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tiềm năng công nghiệp 4.0, tác động ảnh hưởng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p utc2 27/02/2020 57 1

 • Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 5: Thiết kế website Google Site

  Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 5: Thiết kế website Google Site

  Bài 5 giúp người học hiểu về thiết kế website Google Site. Nội dung trình bày cụ thể trong chương này gồm có: Các hình thức tạo lập website, các bước tạo lập website, thiết kế website Google Site, tạo site, trang mới và quản lý site. Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p utc2 27/02/2020 63 1

 • Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 4: Email – Lưu trữ trực tuyến – Google Forms

  Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 4: Email – Lưu trữ trực tuyến – Google Forms

  Bài 4 trình bày về "Email, lưu trữ trực tuyến và Google Forms". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Dịch vụ Email, điện toán đám mây, google Drive, google Forms. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p utc2 27/02/2020 54 1

 • Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 6: Tiếp thị trực tuyến, SEM và kỹ thuật SEO

  Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 6: Tiếp thị trực tuyến, SEM và kỹ thuật SEO

  Bài 6 gồm có những nội dung chính sau: Tiếp thị trực tuyến, SEM và SEO, mục tiêu của SEO Onpage và SEO 2 offpage, cơ chế hoạt động của máy tìm kiếm, các kỹ thuật tối ưu – Công cụ SEO, kỹ thuật viết tựa bài viết. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p utc2 27/02/2020 53 1

 • Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 7: Bảo vệ dữ liệu máy tính

  Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 7: Bảo vệ dữ liệu máy tính

  Bài 7 - Bảo vệ dữ liệu máy tính. Bài này trình bày những nội dung chính sau: Rủi ro mất an toàn dữ liệu, giải pháp bảo vệ dữ liệu, các kỹ thuật mã hóa. Mời các bạn cùng tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p utc2 27/02/2020 58 1

 • Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 1: Tổng quan về mạng máy tính

  Bài giảng Tin văn phòng 2 - Bài 1: Tổng quan về mạng máy tính

  Bài 1 trình bày tổng quan về mạng máy tính. Bài này gồm có những nội dung chính sau: Giới thiệu đề cương môn học, khái niệm cơ bản về mạng máy tính, các thành phần mạng máy tính, phân loại mạng máy tính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p utc2 27/02/2020 61 1

 • Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software): Chương 1 - Võ Đức Quang

  Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software): Chương 1 - Võ Đức Quang

  Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software) - Chương 1: Phần mềm nguồn mở. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm phần mềm nguồn mở, lợi ích, nhược điểm của mã nguồn mở, các loại giấy phép (open source license); phân loại nhóm phần mềm mã nguồn mở.

   32 p utc2 27/02/2020 60 1

 • Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software): Chương 3.1 - Võ Đức Quang

  Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software): Chương 3.1 - Võ Đức Quang

  Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software) - Chương 3: Một số phần mềm nguồn mở. Nội dung chính trong chương này gồm có: Phần mềm VirtualBox, hệ điều hành Linux, WebServer cho PHP&MySQL, hệ quản trị CSDL MySQL, ngôn ngữ lập trình Web PHP.

   20 p utc2 27/02/2020 58 1

 • Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software): Chương 3.3 - Võ Đức Quang

  Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software): Chương 3.3 - Võ Đức Quang

  Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software) - Chương 3 (tt): Hệ quản trị CSDL MySQL. Nội dung trình bày trong chương này gồm: Dữ liệu, cơ sở dữ liệu, hệ quản trị CSDL, hệ quản trị CSDL MySQL, lịch sử phát triển MySQL, kiến trúc MySQL,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p utc2 27/02/2020 74 1

 • Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software): Chương 3.2 - Võ Đức Quang

  Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software): Chương 3.2 - Võ Đức Quang

  Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software) - Chương 3 (tt): WebServer cho PHP & MySQL. Nội dung trình bày trong chương này gồm: Kiến trúc ứng dụng web, HTTP, URL, HTTP Request, HTTP Response, request methods.

   29 p utc2 27/02/2020 67 1

 • Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software): Chương 2 - Võ Đức Quang

  Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software): Chương 2 - Võ Đức Quang

  Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software) - Chương 2: Phát triển phần mềm nguồn mở. Nội dung chính trong chương này gồm có: Cộng đồng phát triển phần mềm nguồn mở, tiến trình phát triển phần mềm nguồn mở, hệ thống quản lý phiên bản mã nguồn.

   20 p utc2 27/02/2020 66 1

 • Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software): Chương 3.4 - Võ Đức Quang

  Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software): Chương 3.4 - Võ Đức Quang

  Bài giảng Phần mềm nguồn mở (Open-Source Software) - Chương 3 (tt): Hệ quản trị CSDL MySQL. Nội dung trình bày trong chương này gồm: Thao tác với MySQL, các kiểu dữ liệu trong MySQL, từ khóa khai báo cho dữ liệu, thay đổi cấu trúc bảng, truy vấn dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p utc2 27/02/2020 71 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số