• Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 2.3 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 2.3 - ThS. Phan Đình Duy

  Chương này giới thiệu về lập trình hợp ngữ của họ vi điều khiển 8051. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Tập lệnh bên trong vđk 8051, cách sử dụng các lệnh ASM trên 8051, cách sử dụng các cấu trúc, các dữ liệu, hàm ASM, viết các chương trình đơn giản trên 8051. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p utc2 24/05/2019 100 2

 • Bài giảng Tìm hiểu đại số quan hệ

  Bài giảng Tìm hiểu đại số quan hệ

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Đại số quan hệ, cơ sở dữ liệu quan hệ, mô hình quan hệ, lược đồ quan hệ, tập hợp các thuộc tính,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   49 p utc2 25/08/2019 100 1

 • Bài giảng Thiết kế và lập trình Web: Phần 1

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web: Phần 1

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web cung cấp cho sinh viên các hiểu biết cơ bản về dịch vụ Web và giúp sinh viên nắm bắt được các kiến thức về xây dựng site. Nội dung chính của bài giảng được trình bày trong 5 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 giới thiệu về ngôn ngữ siêu văn bản HTML và ngôn ngữ kịch bản JavaScript. Mời các bạn tham khảo.

   38 p utc2 22/01/2019 99 3

 • Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 5 - TS. Hà Quốc Trung

  Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 5 - TS. Hà Quốc Trung

  Chương 5 - Quản lý tiến trình. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Các kiểu tiến trình, trạng thái của tiến trình, các kiểu thực thi,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p utc2 25/06/2019 98 1

 • Bài giảng Phân tích hệ thống tài nguyên nước: Kỹ thuật tối ưu trong TNN

  Bài giảng Phân tích hệ thống tài nguyên nước: Kỹ thuật tối ưu trong TNN

  Bài giảng Phân tích hệ thống tài nguyên nước: Kỹ thuật tối ưu trong TNN trình bày các khái niệm cơ bản, ví dụ về bài toán tối ưu, bài toán tối ưu tổng quát, phân loại bài toán tối ưu, nghiệm bài toán tối ưu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p utc2 25/08/2019 97 2

 • Bài giảng Toán 1: Chương 2 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán 1: Chương 2 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán 1 Chương 2 Hàm số và liên tục trình bày các nội dung cơ bản như sau: Hàm số, tính toán với dạng vô định; Một số giới hạn quan trọng, hàm liên tục, hàm liên tục trên khoảng đóng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p utc2 25/08/2019 97 1

 • Bài giảng Vật liệu kỹ thuật - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Vật liệu kỹ thuật - ĐH Phạm Văn Đồng

  Vật liệu kỹ thuật là môn học nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc và tính chất của vật liệu, trên cơ sở đó đề ra các biện pháp công nghệ nhằm cải thiện tính chất và sử dụng thích hợp vật liệu ngày một tốt hơn. Nội dung bài giảng sẽ cung cấp kiến thức chung về cấu tạo kim loại, hợp kim và phi kim loại, cách sử dụng vật liệu trong kỹ...

   116 p utc2 21/04/2019 96 1

 • Bài giảng Hệ thống điều khiển tự động

  Bài giảng Hệ thống điều khiển tự động

  Mô tả toán học hệ thống điều khiển tự động liên tục, đặc tính động học của các khâu cơ bản và của hệ thống điều khiển tự động liên tục, khảo sát tính ổn định của hệ thống điều khiển tự động liên tục, khảo sát chất lượng hệ thống điều khiển tự động liên tục,...là nội dung Bài giảng Hệ thống điều khiển tự động mời...

   110 p utc2 23/01/2019 96 4

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - Tạ Kim Huệ

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - Tạ Kim Huệ

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 2: Kiến trúc tập lệnh cung cấp cho người học các kiến thức về tập lệnh MIPS, biên dịch mã máy. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   65 p utc2 28/03/2019 96 1

 • Bài giảng Nguyên lý Hệ điều hành - Chương 2: Quản lý tiến trình

  Bài giảng Nguyên lý Hệ điều hành - Chương 2: Quản lý tiến trình

  Bài giảng Nguyên lý Hệ điều hành - Chương 2 trang bị cho người học kiến thức cư bản về quản lý tiến trình trong hệ điều hành. Nội dung trình bày gồm có: Tiến trình và điều độ tiến trình, biểu diễn tiến trình song song, tài nguyên găng và đoạn găng, các giải thuật điều độ, công cụ điều độ cấp cao,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   61 p utc2 22/07/2019 96 2

 • Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 2 - TS. Hà Quốc Trung

  Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 2 - TS. Hà Quốc Trung

  Chương 2 - Sử dụng Linux. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Hệ điều hành, nguồn tải Linux, các lệnh cơ bản, thông tin hỗ trợ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p utc2 25/06/2019 96 1

 • Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 4 - TS. Hà Quốc Trung

  Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 4 - TS. Hà Quốc Trung

  Chương 4 - Tài khoản NSD và phân quyền truy cập tệp. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm NSD và nhóm NSD, quản lý NSD và nhóm NSD, khái niệm quyền truy cập, quyền truy cập của file, quyền truy cập của thư mục, quản lý quyền truy cập.

   26 p utc2 25/06/2019 96 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số