• Bài giảng môn Cầu lông - Hồ Văn Cường

  Bài giảng môn Cầu lông - Hồ Văn Cường

  Bài giảng môn Cầu lông do Hồ Văn Cường biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Lịch sử ra đời và sự phát triển môn cầu lông, hệ thống kĩ thuật cơ bản cầu lông và phương pháp giảng dạy, giai đoạn giảng dạy kĩ thuật cầu lông,

   65 p utc2 22/01/2019 102 2

 • Bài giảng Toán kinh tế - Chương 3: Tìm hiểu hàm nhiều biến

  Bài giảng Toán kinh tế - Chương 3: Tìm hiểu hàm nhiều biến

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hàm nhiều biến, giới hạn và tính liên tục của hàm số, đạo hàm riêng,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   18 p utc2 22/07/2019 102 1

 • Bài giảng Toán kinh tế - Chương 1: Ma trận - Định thức

  Bài giảng Toán kinh tế - Chương 1: Ma trận - Định thức

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Toán ma trận, ma trận vuông, ma trận tam giác trên, ma trận nghịch đảo, hạng của ma trận,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   42 p utc2 22/07/2019 102 1

 • Bài giảng Lý thuyết mạch điện: Chương 6 - Trịnh Lê Huy

  Bài giảng Lý thuyết mạch điện: Chương 6 - Trịnh Lê Huy

  Chương này giúp người học nắm được: Khái niệm và phân loại mạng hai cửa, phương pháp tính toán và xác định ma trận mạng hai cửa, cách ghép nối các mạng hai cửa. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   12 p utc2 24/05/2019 102 1

 • Bài giảng Lý thuyết mạch điện: Chương 3 - Trịnh Lê Huy

  Bài giảng Lý thuyết mạch điện: Chương 3 - Trịnh Lê Huy

  Chương 3 trình bày những nội dung chính sau: Cách phân tích một mạch điện sử dụng phương pháp dòng nhánh, cách phân tích một mạch điện sử dụng phương pháp thế nút, cách phân tích một mạch điện sử dụng phương pháp dòng mắt lưới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p utc2 24/05/2019 102 1

 • Bài giảng Môi trường biển: Khái niệm và các vấn đề về môi trường biển - Vũ Thanh Ca

  Bài giảng Môi trường biển: Khái niệm và các vấn đề về môi trường biển - Vũ Thanh Ca

  Bài giảng Môi trường biển: Khái niệm và các vấn đề về môi trường biển của Vũ Thanh Ca trình bày về khái niệm cơ bản và hiện trạng môi trường Việt Nam, quản lý môi trường biển, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý môi trường biển. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   66 p utc2 25/08/2019 102 1

 • Bài giảng Kỹ thuật phần mềm - Phần 4: Thiết kế và lập trình design and programming

  Bài giảng Kỹ thuật phần mềm - Phần 4: Thiết kế và lập trình design and programming

  Bài giảng Kỹ thuật phần mềm - Phần 4: Thiết kế và lập trình design and programming. Những nội dung chính được đề cập trong chương này gồm có: Thiết kế hệ thống, thiết kế chương trình, lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p utc2 25/06/2019 102 2

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 6: Tầng giao vận

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 6: Tầng giao vận

  Chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tầng giao vận. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Địa chỉ, gói tin IP, ICMP, chọn đường tầng giao vận, nguyên lý tầng giao vận, giao thức UDP, giao thức TCP. Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p utc2 28/03/2019 101 1

 • Bài giảng Kỹ thuật phần mềm - Phần 2: Quản lý dự án phần mềm

  Bài giảng Kỹ thuật phần mềm - Phần 2: Quản lý dự án phần mềm

  Bài giảng Kỹ thuật phần mềm - Phần 2: Quản lý dự án phần mềm. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm về quản lý dự án; nguyên lý và quy trình quản lý dự án; kỹ năng, kỹ thuật quản lý dự án; các yếu tố quyết định thành công của dự án.

   25 p utc2 25/06/2019 100 1

 • Bài giảng Toán 2: Chương 3 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán 2: Chương 3 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán 2 Chương 3 Dãy số trình bày các nội dung về: Dãy số hội tụ, một số tính chất, dãy đơn điệu - dãy bị chặn, chuỗi số thực, chuỗi số hội tụ, chuỗi hình học, các tính chất, tiêu chuẩn phân tích, hội tụ tuyệt đối,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   35 p utc2 25/08/2019 100 1

 • Bài giảng Toán 2: Chương 4 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán 2: Chương 4 - Nguyễn Anh Thi

  bài giảng Toán 2 Chương 4 Phương trình vi phân trình bày về: Định nghĩa phương trình vi phân, phân cấp phương trình vi phân, phương trình vi phân dạng tách biến, phương trình vi phân toàn cầu, phương trình vi phân đẳng cấp, giải các phương trình vi phân, cấu trúc nghiệm của phương trình vi phân, tìm nghiệm riêng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p utc2 25/08/2019 100 1

 • Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 3 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 3 - ThS. Phan Đình Duy

  Chương 3 - Ứng dụng họ vi điều khiển 8051. Chương này giúp người học: Hiểu được một số ứng dụng của vi điều khiển trong thực tế, biết được cách sử dụng các thành phần trong 8051 vào ứng dụng, biết được quy trình xây dựng một ứng dụng sử dụng vđk 8051, vận dụng để viết các chương trình ứng dụng đơn giản sử dụng 8051.

   27 p utc2 24/05/2019 100 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số