• Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 1 - TS. Hà Quốc Trung

  Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 1 - TS. Hà Quốc Trung

  Chương 1 - Giới thiệu phần mềm mã nguồn mở và Linux. Nội dung trong chương này trình bày về: phần mềm mã nguồn mở, Linux, các phần mềm mã nguồn mở khác, các kho phần mềm mã nguồn mở. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p utc2 25/06/2019 279 1

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 6: Tầng giao vận

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 6: Tầng giao vận

  Chương 6 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tầng giao vận. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Địa chỉ, gói tin IP, ICMP, chọn đường tầng giao vận, nguyên lý tầng giao vận, giao thức UDP, giao thức TCP. Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p utc2 28/03/2019 277 1

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 1 - Nguyễn Lê Minh (2020)

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 1 - Nguyễn Lê Minh (2020)

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 1: Thuật toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm thuật toán, tính chất của thuật toán, các cách biểu diễn thuật toán, cấu trúc cơ bản của thuật toán, một số thuật toán cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p utc2 26/05/2020 270 2

 • Bài giảng Chỉnh lưu điều khiển 3 pha

  Bài giảng Chỉnh lưu điều khiển 3 pha

  Bài giảng Chỉnh lưu điều khiển 3 pha được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Chỉnh lưu điều khiển 3 pha nữa sóng, chỉnh lưu điều khiển 3 pha toàn sóng.

   15 p utc2 21/04/2019 270 3

 • Bài giảng Toán kinh tế - Chương 1: Ma trận - Định thức

  Bài giảng Toán kinh tế - Chương 1: Ma trận - Định thức

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Toán ma trận, ma trận vuông, ma trận tam giác trên, ma trận nghịch đảo, hạng của ma trận,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   42 p utc2 22/07/2019 269 1

 • Bài giảng Vật liệu kỹ thuật - ĐH Phạm Văn Đồng

  Bài giảng Vật liệu kỹ thuật - ĐH Phạm Văn Đồng

  Vật liệu kỹ thuật là môn học nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc và tính chất của vật liệu, trên cơ sở đó đề ra các biện pháp công nghệ nhằm cải thiện tính chất và sử dụng thích hợp vật liệu ngày một tốt hơn. Nội dung bài giảng sẽ cung cấp kiến thức chung về cấu tạo kim loại, hợp kim và phi kim loại, cách sử dụng vật liệu trong kỹ...

   116 p utc2 21/04/2019 267 1

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính. Nội dung chính trong chương này gồm có: Kiến trúc phân tầng, mô hình tham chiếu OSI & TCP/IP, địa chỉ hóa, tên miền và chuyển đổi tên miền. Mời các bạn cùng tham khảo.

   48 p utc2 28/03/2019 266 1

 • Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 2.4 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 2.4 - ThS. Phan Đình Duy

  Chương này giới thiệu về họ vi điều khiển 8051 (Timer – UART). Chương này giúp người học: Biết được cách sử dụng các lệnh ASM trên 8051, biết được cách sử dụng các cấu trúc, các dữ liệu, hàm ASM, vận dụng để viết các chương trình đơn giản trên 8051. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p utc2 24/05/2019 265 2

 • Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 0 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 0 - ThS. Phan Đình Duy

  Chương này giới thiệu về môn học Vi xử lý – Vi điều khiển. Môn học Vi xử lý - Vi điều khiển giúp người học hiểu, biết và vận dụng được khối kiến thức cơ bản về Vi xử lý – Vi điều khiển, hiểu được kiến trúc và tập lệnh của vi điều khiển 8051 và vi xử lý 8086, có khả năng sử dụng ngôn ngữ lập trình Assemply để minh họa, thực...

   11 p utc2 24/05/2019 264 4

 • Bài giảng Toán 2: Chương 2 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán 2: Chương 2 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán 2 Chương 2 Tích phân bội trình bày các nội dung về bài học như sau: Tích phân 2 lớp, tích phân lặp, miền đơn giản theo oy, miền đơn giản theo ox, tọa độ cực, đổi biến sang tọa độ cực, tích phân trên hình hộp chữ nhật, định lý Fubin, tích phân trên khối bị chặn, tích phân ba lớp trong tọa độ trục và tọa độ cầu,... Mời các...

   41 p utc2 25/08/2019 263 1

 • Bài giảng Cơ lượng tử - Chương 3: Ma trận thống kê lượng tử

  Bài giảng Cơ lượng tử - Chương 3: Ma trận thống kê lượng tử

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Ma trận thống kê lượng tử, thống kê lượng tử, trung bình thống kê lượng tử, tính trị trung bình,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   31 p utc2 22/07/2019 262 1

 • Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 2.3 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 2.3 - ThS. Phan Đình Duy

  Chương này giới thiệu về lập trình hợp ngữ của họ vi điều khiển 8051. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Tập lệnh bên trong vđk 8051, cách sử dụng các lệnh ASM trên 8051, cách sử dụng các cấu trúc, các dữ liệu, hàm ASM, viết các chương trình đơn giản trên 8051. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p utc2 24/05/2019 260 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số