• Bài giảng Cơ lượng tử - Chương 2: Nhiễu loạn

  Bài giảng Cơ lượng tử - Chương 2: Nhiễu loạn

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Nhiễu loạn, nhiễu loạn dừng có suy biến, nhiễu loạn dừng không suy biến, nhiễu loạn suy biến bậc cao,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   101 p utc2 22/07/2019 126 1

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 3: Tầng mạng – Internet Layer

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 3: Tầng mạng – Internet Layer

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 3: Tầng mạng – Internet Layer. Chương này trình bày những nội dung cụ thể như: Giao thức tầng mạng – Internet Protocol, địa chỉ IP và khuôn dạng gói tin IP, giao thức thông báo điều khiển - ICMP.

   60 p utc2 28/03/2019 126 1

 • Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 1 - TS. Hà Quốc Trung

  Bài giảng Linux và phần mềm mã nguồn mở: Chương 1 - TS. Hà Quốc Trung

  Chương 1 - Giới thiệu phần mềm mã nguồn mở và Linux. Nội dung trong chương này trình bày về: phần mềm mã nguồn mở, Linux, các phần mềm mã nguồn mở khác, các kho phần mềm mã nguồn mở. Mời các bạn cùng tham khảo.

   27 p utc2 25/06/2019 125 1

 • Bài giảng Cơ lượng tử - Bài: Ôn lại các hiệu ứng Zeeman

  Bài giảng Cơ lượng tử - Bài: Ôn lại các hiệu ứng Zeeman

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hiệu ứng Zeeman, hiệu ứng Zeemann trường trung bình, hiệu ứng Zeemann trường trung bình, các mức năng lượng, cấu trúc tách vạch siêu tinh tế,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi...

   44 p utc2 22/07/2019 125 1

 • Bài giảng Lập trình Cơ sở dữ liệu – Java: Bài 3.2 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Lập trình Cơ sở dữ liệu – Java: Bài 3.2 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Lập trình cơ sở dữ liệu Java - Bài 3 tiếp tục cung cấp cho người học các kiến thức về Components. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: List JTable, JMenu, JOptionPane, JFileChooser. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   30 p utc2 25/10/2019 125 1

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - Tạ Kim Huệ

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - Tạ Kim Huệ

  Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 5: Bộ nhớ đệm (Caches) cung cấp cho người học các kiến thức về phân cấp bộ nhớ, caching, bộ nhớ cache làm việc như thế nào, thực thi, hiệu năng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   83 p utc2 28/03/2019 124 1

 • Bài giảng Toán 2: Chương 1 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán 2: Chương 1 - Nguyễn Anh Thi

  Bài giảng Toán 2: Chương 1 Đạo hàm riêng trình bày nội dung bài học về: Hàm nhiều biến; Hàm hai biến, hàm ba biến, đồ thị hàm hai biến, giới hạn và liên tục, số liên tục của hàm hai biến, đạo hàm riêng, vector gradient, đạo hàm riêng hàm nhiều biến hơn, đạo hàm riêng cao cấp, tính khả vi, đạo hàm hàm tập hợp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p utc2 25/08/2019 124 2

 • Bài giảng Toán kinh tế - Chương 1: Ma trận - Định thức

  Bài giảng Toán kinh tế - Chương 1: Ma trận - Định thức

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Toán ma trận, ma trận vuông, ma trận tam giác trên, ma trận nghịch đảo, hạng của ma trận,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   42 p utc2 22/07/2019 123 1

 • Bài giảng Toán kinh tế - Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

  Bài giảng Toán kinh tế - Chương 2: Hệ phương trình tuyến tính

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ phương trình tuyến tính, các khái niệm cơ bản, hệ phương trình crame, phương pháp gauss,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   14 p utc2 22/07/2019 122 1

 • Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 0 - ThS. Phan Đình Duy

  Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 0 - ThS. Phan Đình Duy

  Chương này giới thiệu về môn học Vi xử lý – Vi điều khiển. Môn học Vi xử lý - Vi điều khiển giúp người học hiểu, biết và vận dụng được khối kiến thức cơ bản về Vi xử lý – Vi điều khiển, hiểu được kiến trúc và tập lệnh của vi điều khiển 8051 và vi xử lý 8086, có khả năng sử dụng ngôn ngữ lập trình Assemply để minh họa, thực...

   11 p utc2 24/05/2019 122 4

 • Bài giảng Lý thuyết mạch điện: Chương 6 - Trịnh Lê Huy

  Bài giảng Lý thuyết mạch điện: Chương 6 - Trịnh Lê Huy

  Chương này giúp người học nắm được: Khái niệm và phân loại mạng hai cửa, phương pháp tính toán và xác định ma trận mạng hai cửa, cách ghép nối các mạng hai cửa. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   12 p utc2 24/05/2019 122 1

 • Bài giảng Chỉnh lưu điều khiển 3 pha

  Bài giảng Chỉnh lưu điều khiển 3 pha

  Bài giảng Chỉnh lưu điều khiển 3 pha được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Chỉnh lưu điều khiển 3 pha nữa sóng, chỉnh lưu điều khiển 3 pha toàn sóng.

   15 p utc2 21/04/2019 122 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số