• Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường từ lý luận đến thực tiễn

  Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường từ lý luận đến thực tiễn

  Bài viết sử dụng nguồn số liệu thứ cấp từ các báo cáo tổng kết đã được công bố, sách, báo, tạp chí, Website và sử dụng các phương pháp như thống kê mô tả, so sánh, tổng hợp để phân tích thực trạng trách nhiệm xã hội, mức độ nhận biết và quan tâm về môi trường của doanh nghiệp, từ đó đề xuất giải pháp nhằm tăng cường trách nhiệm...

   7 p utc2 27/04/2020 9 1

 • Phát triển mô hình và mô phỏng transistor hữu cơ trong HSPICE Synopsys

  Phát triển mô hình và mô phỏng transistor hữu cơ trong HSPICE Synopsys

  Bài viết trình bày phương pháp mô hình hóa transistor hữu cơ phục vụ công tác thiết kế và mô phỏng vi mạch điện tử. Trên cơ sở các tham số thực nghiệm và các tham số trích xuất của OTFT, mô hình được xây dựng và tối ưu từng bước thông qua HSPICE Synopsys. Dựa trên việc so sánh giữa đặc tuyến thực nghiệm và mô phỏng, bộ tham số HSPICE chuẩn cho...

   6 p utc2 26/09/2020 9 0

 • Đo đạc tính và trích xuất các tham số của OTFT theo chuẩn IEEE 1620

  Đo đạc tính và trích xuất các tham số của OTFT theo chuẩn IEEE 1620

  Bài viết trình bày phương pháp đặc tính hóa và trích xuất các tham số của transistor màng mỏng hữu cơ theo chuẩn IEEE 1620. Đặc tính truyền đạt và đặc tuyến ra được xác định trên cơ sở các phép đo điện sử dụng hệ Keithley SCS 4200. Kết hợp các phương pháp phân tích để đưa ra tham số điện áp ngưỡng VT, độ linh động của hạt tải u. Các đặc...

   5 p utc2 26/09/2020 9 0

 • Nghiên cứu, chế tạo, thực nghiệm mô hình rotor trục mềm

  Nghiên cứu, chế tạo, thực nghiệm mô hình rotor trục mềm

  Đảm bảo cho rotor vận hành ở tốc độ cao là một trong những yêu cầu cấp thiết hiện nay. Bài báo phân tích một số đặc tính cơ bản động lực học của rotor trên nền tảng mô hình Jeffcott rotor. Mô hình rotor trục mềm có thể vận hành ở tốc độ cao đến 12.000 vòng/phút được điều khiển bằng biến tần cho phép nghiên cứu các tốc độ tới hạn 1,...

   5 p utc2 23/08/2020 9 1

 • Sử dụng kết thức để xác định bội giao của hai đường cong trong P2 (C)

  Sử dụng kết thức để xác định bội giao của hai đường cong trong P2 (C)

  Giả sử A và B là hai đường cong trong P2 (C) không có chung thành phần bất khả quy. Vấn đề chúng tôi quan tâm là xác định bội giao của A và B và mối quan hệ giữa bội giao với bậc của các phương trình rút gọn của chúng. Bài viết sẽ trình bày việc dùng kết thức để giải quyết vấn đề nêu trên.

   8 p utc2 26/10/2020 9 0

 • Thủy lợi Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp

  Thủy lợi Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp

  Trong thời gian qua, thủy lợi đã góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tếxã hội và phòng, chống thiên tai của đất nước. Từ quốc gia thiếu lương thực, Việt Nam đã trở thành một trong những nước xuất khẩu nông sản hàng đầu trên thế giới.

   6 p utc2 26/09/2020 8 0

 • Phương trình Schrödinger phi tuyến rời rạc

  Phương trình Schrödinger phi tuyến rời rạc

  Bài viết trình bày một trong những cách đơn giản nhất để dẫn ra phương trình Schrödinger phi tuyến rời rạc – phương trình mô tả gần đúng nhiều quá trình vật lý diễn ra trong tự nhiên. Bên cạnh đó, hai trường hợp giới hạn quan trọng của phương trình, nó liên quan trực tiếp đến các hệ vật lý cũng được cho thấy.

   7 p utc2 26/06/2020 8 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số