• Tạp chí Môi trường: Số 11/2019

  Tạp chí Môi trường: Số 11/2019

  Tạp chí Môi trường: Số 11/2019 trình bày các nội dung chính sau: Dự án Luật Bảo vệ môi trường và Luật Đất đai, nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông, ASOEN Việt Nam năm 2019: Tích cực đẩy mạnh triển khai các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực môi trường, luật Chăn nuôi năm 2018 - Quan điểm mới trong...

   74 p utc2 27/04/2020 93 1

 • Tạp chí Môi trường: Số 4/2018

  Tạp chí Môi trường: Số 4/2018

  Tạp chí Môi trường: Số 4/2018 trình bày các nội dung chính sau: Việt Nam - Hàn Quốc: Thúc đẩy hợp tác toàn diện về môi trường, tích cực phối hợp tổ chức Kỳ họp Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu lần thứ 6, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng môi trường tại tỉnh Thanh Hóa, tăng cường nguồn lực khắc phục ô nhiễm...

   88 p utc2 29/01/2020 92 1

 • Tạp chí Môi trường: Chuyên đề 2/2013

  Tạp chí Môi trường: Chuyên đề 2/2013

  Tạp chí Môi trường: Chuyên đề 2/2013 trình bày các nội dung chính sau: Phát huy vai trò giám sát của cộng đồng trong công tác BVMT, Vai trò của các tổ chức xã hội trong phát triển kinh tế ven biển, Bắc Giang phát huy hiệu quả công tác xã hội hóa BVMT,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   52 p utc2 24/03/2020 92 1

 • Giáo trình Khai thác, kiểm định, sửa chữa, tăng cường cầu - GS.TS Nguyễn Viết Trung

  Giáo trình Khai thác, kiểm định, sửa chữa, tăng cường cầu - GS.TS Nguyễn Viết Trung

  Giáo trình gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thứ về: Kiểm tra đánh giá phân loại chất lượng kỹ thuật công trình, đánh giá năng lực chịu tải của cầu cũ, sửa chữa và tăng cường cầu, đánh giá năng lực chịu tải của cầu đã qua khai thác. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   72 p utc2 22/01/2019 91 0

 • Tạp chí Môi trường: Số 9/2019

  Tạp chí Môi trường: Số 9/2019

  Tạp chí Môi trường: Số 9/2019 trình bày các nội dung chính sau: Chống rác thải nhựa - hành động địa phương tác động toàn cầu, phát huy vai trò nguồn lực của các tôn giáo trong hoạt động bảo vệ môi trường, tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu trong cộng đồng tôn giáo, Phật giáo Hòa Hảo với sứ mệnh bảo vệ môi trường,... Mời...

   75 p utc2 27/04/2020 91 1

 • Tạp chí Môi trường: Số 2/2020

  Tạp chí Môi trường: Số 2/2020

  Tạp chí Môi trường: Số 2/2020 trình bày các nội dung chính sau: Hợp tác công tư xây dựng kinh tế tuần hoàn trong quản lý rác thải nhựa, một số giải pháp hoàn thiện quy định về quản lý chất thải trong Luật Bảo vệ môi trường, đề xuất hoàn thiện bộ tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020,... Mời các bạn cùng...

   51 p utc2 27/04/2020 73 1

 • Tạp chí Môi trường: Số 12/2018

  Tạp chí Môi trường: Số 12/2018

  Tạp chí Môi trường: Số 12/2018 trình bày các nội dung chính sau: Tăng cường phối hợp BVMT lưu vực hệ thống sông Đồng Nai, xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm môi trường trên lưu vực sông Cầu, đề xuất phương pháp xác định mức xử phạt vi phạm hành chính...

   68 p utc2 27/02/2020 72 1

 • Tạp chí Môi trường: Chuyên đề TTX/2018

  Tạp chí Môi trường: Chuyên đề TTX/2018

  Tạp chí Môi trường: Chuyên đề TTX/2018 trình bày các nội dung chính sau: Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh: Thúc đẩy quá trình tái cấu trúc và hoàn thiện thể chế kinh tế theo hướng bền vững, tài nguyên và môi trường trong chính sách phát triển theo hướng xanh ở Việt Nam, triển vọng hợp tác Việt Nam với Quỹ Khí hậu xanh,... Mời các bạn...

   56 p utc2 26/06/2020 62 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số