• Giáo trình Hệ điều hành - NXB Hà Nội: Phần 1

    Giáo trình Hệ điều hành - NXB Hà Nội: Phần 1

    Giáo trình Hệ điều hành - NXB Hà Nội: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Lý thuyết hệ điều hành, các bộ phận cơ bản của hệ điều hành, hệ điều hành MS - DOS, quản lý tập tin, tự thiết lập cấu hình máy tính,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

     70 p utc2 26/10/2020 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số