• Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 2 - Phan Trung Hiếu

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 2 - Phan Trung Hiếu

  Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 2: Biến ngẫu nhiên" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa, biến ngẫu nhiên rời rạc, biến ngẫu nhiên liên tục, hàm phân phối (tích lũy), các tham số đặc trưng,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p utc2 27/04/2020 112 2

 • Bài giảng Giải tích: Chương 7 - Phan Trung Hiếu (2019)

  Bài giảng Giải tích: Chương 7 - Phan Trung Hiếu (2019)

  Bài giảng "Giải tích - Chương 7: Lý thuyết chuỗi" cung cấp cho người học các kiến thức: Các định nghĩa, các mệnh đề, chuỗi số dương, các tiêu chuẩn so sánh, tiêu chuẩn tỷ số D’Alembert, chuỗi đan dấu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   8 p utc2 27/04/2020 64 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 - Phan Trung Hiếu

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 - Phan Trung Hiếu

  Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 1: Đại cương về xác suất" cung cấp cho người học các kiến thức: Bổ túc về tập hợp và giải tích tổ hợp, hiện tượng ngẫu nhiên, phép toán trên các biến cố, quan hệ giữa các biến cố,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p utc2 27/04/2020 103 1

 • Bài giảng Giải tích: Chương 4 - Phan Trung Hiếu (2019)

  Bài giảng Giải tích: Chương 4 - Phan Trung Hiếu (2019)

  Bài giảng "Giải tích - Chương 4: Tích phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguyên hàm, tích phân xác định, các phương pháp tính tích phân. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Toán và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   11 p utc2 27/04/2020 64 1

 • Bài giảng Giải tích: Chương 5 - Phan Trung Hiếu (2019)

  Bài giảng Giải tích: Chương 5 - Phan Trung Hiếu (2019)

  Bài giảng "Giải tích - Chương 5: Ứng dụng của tích phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Mức biến thiên, tính diện tích hình phẳng, tính thể tích vật thể, tính độ dài của cung, tính diện tích mặt tròn xoay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p utc2 27/04/2020 62 1

 • Bài giảng Giải tích: Chương 1 - Phan Trung Hiếu (2019)

  Bài giảng Giải tích: Chương 1 - Phan Trung Hiếu (2019)

  Bài giảng "Giải tích - Chương 1: Giới hạn" do Phan Trung Hiếu biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số, phương pháp tính giới hạn của hàm số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   17 p utc2 27/04/2020 78 1

 • Bài giảng Giải tích: Chương 3 - Phan Trung Hiếu (2019)

  Bài giảng Giải tích: Chương 3 - Phan Trung Hiếu (2019)

  Bài giảng "Giải tích - Chương 3: Hàm khả vi" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm hàm khả vi, định lý giá trị trung bình, đạo hàm cấp cao, công thức Taylor, ứng dụng hàm khả vi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   13 p utc2 27/04/2020 71 2

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3 - Phan Trung Hiếu

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3 - Phan Trung Hiếu

  Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 3: Một số quy luật phân phối xác suất" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân phối nhị thức, phân phối siêu bội H, liên hệ giữa B(n,p) và H(N,M A,n), phân phối Poisson P,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p utc2 27/04/2020 77 1

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 4 - Phan Trung Hiếu

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 4 - Phan Trung Hiếu

  Bài giảng "Xác suất thống kê - Chương 4: Lý thuyết mẫu và ước lượng tham số" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng thể và mẫu, các đặc trưng của tổng thể, các đặc trưng của mẫu, lý thuyết ước lượng, ước lượng điểm,... Mời các bạn cùng tham khảo

   29 p utc2 27/04/2020 110 1

 • Bài giảng Thiết kế web bài 2: Cơ chế làm việc của CSS

  Bài giảng Thiết kế web bài 2: Cơ chế làm việc của CSS

  Bộ bài giảng thiết kế web do giảng viên đại học FPT biên soạn gồm 7 bài, trong bài 2 này chủ yếu đề cập đến vấn đề cơ chế làm việc của CSS. Nội dung chính của bài học là hướng dẫn cách áp dụng CSS cho trang web, cấu trúc & quy tắc khai báo của CSS, khái niệm và đặc điểm của Pseudo - Class(lớp giả). Ngoài ra bài này còn trình bày về tính kế...

   42 p utc2 24/03/2020 106 1

 • Bài giảng Thiết kế web bài 6: Làm việc với thành phần mở rộng của CSS3

  Bài giảng Thiết kế web bài 6: Làm việc với thành phần mở rộng của CSS3

  Bài giảng thiết kế web bài có nội dung chính trình bày về vấn đề làm việc với thành phần mở rộng của CSS3. Cụ thể là đề cập nhưng vấn đề liên quan đến việc giới thiệu CSS3 Media Queries, hướng dẫn cách làm việc với CSS3 layout dạng nhiều cột (Multi - columns)và cấu trúc hộp Flex. Phần cuối cùng của bài 6 trình bày chi tiết về CSS3 user interface....

   24 p utc2 24/03/2020 103 1

 • Bài giảng Thiết kế web bài 4: Template & điều hướng trang Web

  Bài giảng Thiết kế web bài 4: Template & điều hướng trang Web

  Bài giảng thiết kế web bài 4: Template & điều hướng trang Web có nội dung chính đề cập đến trang Master, đây là trang chính của một website và có cấu tạo gồm các phần là barner quảng cáo ở đầu trang, menu ở phía bên trái trang và phần Footer của trang Web. Nội dung thứ hai trong bài 4 là điều hướng trang web, có 3 vấn đề đặt ra trong phần điều hướng...

   49 p utc2 24/03/2020 85 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số