• Bài giảng Toán rời rạc: Chương 5 - ThS. Lê Nhật Tùng

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 5 - ThS. Lê Nhật Tùng

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 5: Phương pháp số trong đại số tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Định thức, giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp Gauss, giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp lặp đơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p utc2 26/05/2020 70 1

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 4 - ThS. Lê Nhật Tùng

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 4 - ThS. Lê Nhật Tùng

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 4: Tính đạo hàm và tích phân gần đúng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tính gần đúng của đạo hàm, tính đạo hàm gần đúng, tính gần đúng tích phân, phương pháp thang đo Parabol,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p utc2 26/05/2020 65 1

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6 - ThS. Lê Nhật Tùng

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6 - ThS. Lê Nhật Tùng

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 6: Tìm nghiệm thực gần đúng của phương trình một biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Nghiệm - Khoảng phân ly nghiệm, phương pháp chia đôi, phương pháp dây cung,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p utc2 26/05/2020 66 1

 • Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 1 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 1 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Chương 1 giúp người học hiểu về "Kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính. Các ứng dụng của CNTT-TT. An toàn lao động, bảo vệ môi trường trong ứng dụng CNTT-TT. An toàn thông tin khi làm việc với máy tính. Pháp luật trong sử dụng CNTT

   33 p utc2 26/05/2020 61 1

 • Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 2 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 2 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Sau khi học xong Mô đun 2 này người học có thể hiểu về: Tìm hiểu hệ điều hành, Tìm hiểu Windows Desktop, Khởi động chương trình ứng dụng, Tìm hiểu các tập tin và thư mục, Sử dụng Recycle Bin, Tùy biến thiết lập hệ thống, Cài đặt và gỡ bỏ chương trình.

   78 p utc2 26/05/2020 63 1

 • Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 4 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 4 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Nội dung Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 4 trình bày cụ thể gồm có: Kỹ năng sử dụng bảng tính cơ bản. Nội dung chính trong mô đun này gồm có: Giới thiệu Microsoft Excel (MS Excel) 2010, thao tác trên bảng tính, định dạng bảng tính.

   36 p utc2 26/05/2020 61 1

 • Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 3 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 3 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Tổng quan về văn bản, xử lý & soạn thảo văn bản, Sử dụng Microsoft Word 2010, Định dạng văn bản, Đưa các đối tượng khác vào văn bản, Kết xuất và phân phối văn bản, Soạn thông điệp & văn bản hành chính

   73 p utc2 26/05/2020 61 1

 • Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 5 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 5 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 5 Sử dụng trình chiếu cơ bản. Nội dung chính trong mô đun này gồm có: Khái niệm thuyết trình và trình chiếu, hướng dẫn sử dụng phần mềm thuyết trình, kỹ năng trình chiếu.

   40 p utc2 26/05/2020 59 1

 • Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 6 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 6 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Kiến thức cơ bản về internet, bảo mật khi làm việc với internet, sử dụng trình duyệt web, sử dụng website, sử dụng thư điện tử

   34 p utc2 26/05/2020 56 1

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán - ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán có cấu trúc gồm 9 bài học trình bày các nội dung: Mở đầu, biến cố và xác suất, biến ngẫu nhiên rời rạc và quy luật phân phối xác suất, biến ngẫu nhiên liên tục và quy luật phân phối xác suất, biến ngẫu nhiên hai chiều, luật số lớn, mẫu ngẫu nhiên, ước lượng tham số, kiểm định giả thuyết....

   89 p utc2 27/04/2020 101 1

 • Bài giảng Giải tích: Chương 2 - Phan Trung Hiếu (2019)

  Bài giảng Giải tích: Chương 2 - Phan Trung Hiếu (2019)

  Bài giảng "Giải tích - Chương 2: Hàm liên tục" cung cấp cho người học các khái niệm về hàm liên tục, tính chất của hàm liên tục. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Toán và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   4 p utc2 27/04/2020 54 1

 • Bài giảng Giải tích: Chương 6 - Phan Trung Hiếu (2019)

  Bài giảng Giải tích: Chương 6 - Phan Trung Hiếu (2019)

  Bài giảng "Giải tích - Chương 6: Tích phân suy rộng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các loại tích phân suy rộng, khảo sát sự hội tụ của tích phân suy rộng. Cuối bài giảng có thêm phần bài tập để người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức.

   6 p utc2 27/04/2020 52 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số