• Bài giảng Vật lý đại cương 1 (Cơ - Nhiệt): Chương 1 - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 (Cơ - Nhiệt): Chương 1 - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng "Vật lý đại cương 1 (Cơ - Nhiệt) - Chương 1: Động học chất điểm" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể nêu được khái niệm vận tốc, gia tốc và các công thức xác định vector vận tốc, gia tốc trong các dạng chuyển động, nêu được tính chất các chuyển động đơn giản,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   43 p utc2 26/05/2020 35 1

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1 (Cơ - Nhiệt): Chương 2 - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 (Cơ - Nhiệt): Chương 2 - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng "Vật lý đại cương 1 (Cơ - Nhiệt) - Chương 2: Động lực học" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể nêu được các định luật Newton, các định lý về định lượng, momen định lượng, bản chất và đặc điểm của lực cơ học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p utc2 26/05/2020 33 1

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1 (Cơ - Nhiệt): Bài mở đầu - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 (Cơ - Nhiệt): Bài mở đầu - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng "Vật lý đại cương 1 (Cơ - Nhiệt) - Bài mở đầu: Giới thiệu môn học Vật lý đại cương" cung cấp cho người học các kiến thức: Vật lý học, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, các đại lượng vật lý – đơn vị đo lường, vật lý đại cương,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p utc2 26/05/2020 34 1

 • Bài giảng Vật lý đại cương 1 (Cơ - Nhiệt): Chương 3 - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng Vật lý đại cương 1 (Cơ - Nhiệt): Chương 3 - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng "Vật lý đại cương 1 (Cơ - Nhiệt) - Chương 3: Cơ học vật rắn" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể xác định được khối tâm các VR đồng nhất, tính được momen quán tính của VR, giải được bài toán ĐLH VR đơn giản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p utc2 26/05/2020 35 1

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 - ThS. Lê Nhật Tùng

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 - ThS. Lê Nhật Tùng

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 2: Sai số - Số gần đúng" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm, chữ số có nghĩa, chữ số chắc chắn, cách viết số gần đúng, sự quy tròn số và sai số quy tròn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p utc2 26/05/2020 33 1

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 1 - Nguyễn Lê Minh (2020)

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 1 - Nguyễn Lê Minh (2020)

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 1: Thuật toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm thuật toán, tính chất của thuật toán, các cách biểu diễn thuật toán, cấu trúc cơ bản của thuật toán, một số thuật toán cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p utc2 26/05/2020 40 1

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 3 - ThS. Lê Nhật Tùng

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 3 - ThS. Lê Nhật Tùng

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 3: Nội suy hàm số" cung cấp cho người học các kiến thức: Phép nội suy, bài toán nội suy, đa thức nội suy, đa thức nội suy Lagrange, đa thức nội suy Newton,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p utc2 26/05/2020 39 1

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 5 - ThS. Lê Nhật Tùng

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 5 - ThS. Lê Nhật Tùng

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 5: Phương pháp số trong đại số tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Định thức, giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp Gauss, giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp lặp đơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p utc2 26/05/2020 38 1

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 4 - ThS. Lê Nhật Tùng

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 4 - ThS. Lê Nhật Tùng

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 4: Tính đạo hàm và tích phân gần đúng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tính gần đúng của đạo hàm, tính đạo hàm gần đúng, tính gần đúng tích phân, phương pháp thang đo Parabol,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   18 p utc2 26/05/2020 37 1

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6 - ThS. Lê Nhật Tùng

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6 - ThS. Lê Nhật Tùng

  Bài giảng "Toán rời rạc - Chương 6: Tìm nghiệm thực gần đúng của phương trình một biến" cung cấp cho người học các kiến thức: Nghiệm - Khoảng phân ly nghiệm, phương pháp chia đôi, phương pháp dây cung,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   61 p utc2 26/05/2020 38 1

 • Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 1 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 1 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Chương 1 giúp người học hiểu về "Kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Kiến thức cơ bản về máy tính và mạng máy tính. Các ứng dụng của CNTT-TT. An toàn lao động, bảo vệ môi trường trong ứng dụng CNTT-TT. An toàn thông tin khi làm việc với máy tính. Pháp luật trong sử dụng CNTT

   33 p utc2 26/05/2020 34 1

 • Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 2 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Bài giảng Công nghệ thông tin căn bản: Mô đun 2 - Ths. Lê Thanh Phúc

  Sau khi học xong Mô đun 2 này người học có thể hiểu về: Tìm hiểu hệ điều hành, Tìm hiểu Windows Desktop, Khởi động chương trình ứng dụng, Tìm hiểu các tập tin và thư mục, Sử dụng Recycle Bin, Tùy biến thiết lập hệ thống, Cài đặt và gỡ bỏ chương trình.

   78 p utc2 26/05/2020 36 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số