• Ứng dụng phương trình tiếp tuyến để sáng tạo và chứng minh một số bài toán về bất đẳng thức

  Ứng dụng phương trình tiếp tuyến để sáng tạo và chứng minh một số bài toán về bất đẳng thức

  Bài viết đưa ra hướng sáng tạo các bài tập chứng minh bất đẳng thức ứng dụng phương trình tiếp tuyến và có phương pháp giải cũng như một số nhận xét giúp định hướng cách giải cho học sinh, đưa ra một số ví dụ để học sinh luyện tập. Từ đó học sinh nắm rõ được bản chất của một số bất đẳng thức bằng phương pháp dùng tiếp tuyến.

   10 p utc2 26/10/2020 57 0

 • Nghiên cứu điều kiện tồn tại nghiệm biên của hệ phương trình vi phân tuyến tính

  Nghiên cứu điều kiện tồn tại nghiệm biên của hệ phương trình vi phân tuyến tính

  Trong nghiên cứu trước đây đã xét bài toán tìm nghiệm ổn định tiệm cận của hệ phương trình tuyến tính trong trường hợp phổ của toán tử tuyến tính đã cho là ổn định. Bài viết đã xây dựng nghiệm của bài toán biên của hệ phương trình vi phân tuyến tính không ô-tô-nôm.

   9 p utc2 26/10/2020 117 0

 • Nghiên cứu cơ chế phân mảnh phổ khối lượng (HR-MS) của các hợp chất triazolothiađiazi

  Nghiên cứu cơ chế phân mảnh phổ khối lượng (HR-MS) của các hợp chất triazolothiađiazi

  Phổ khối lượng (HR-MS) của 10 dẫn xuất 3-(7H-1,2,4-triazolo[3,4-b]-1,3,4-thiađiazin6-yl)cumarin được ghi và phân tích. Kết quả cho thấy các ion phân tử của các hợp chất bền và ổn định. Đã giải thích được mối quan hệ giữa cấu trúc của các phân tử và cơ chế phân mảnh trong quá trình ion hóa.

   6 p utc2 26/10/2020 51 0

 • Đặc trưng quang phổ của thủy tinh phát quang BaO – B2O3 – SiO2 pha tạp Dy2O3

  Đặc trưng quang phổ của thủy tinh phát quang BaO – B2O3 – SiO2 pha tạp Dy2O3

  Vật liệu thủy tinh phát quang với tỉ lệ 32 BaO –23B2O3 – (45 - x) SiO2 – xDy2O3 (trong đó x = 1.0 và 1.5), được chế tạo bằng phương pháp phản ứng pha rắn. Phổ kích thích, phổ quang phát quang của vật liệu xác nhận ion Dy3+ giữ vai trò vừa là tâm hấp thụ vừa là tâm phát quang. Giá trị tọa độ màu của ánh sáng phát quang cho thấy khả năng ứng dụng...

   8 p utc2 26/10/2020 50 0

 • Tổng hợp và tính chất một số hợp chất chứa dị vòng pirimiđin

  Tổng hợp và tính chất một số hợp chất chứa dị vòng pirimiđin

  Hợp chất 4-amino-5-[(4,6-đimetylpirimiđin-2-ylthio)metyl]-1,2,4-triazole-3-thiol (3) được tổng hợp từ thioure và axetylaxeton. Hợp chất (3) phản ứng với các anđehit thơm trong axit axetic nhận được các dẫn xuất hiđrazon (4a-e).

   8 p utc2 26/10/2020 110 0

 • Định lý về các điểm thẳng hàng trong hình học với mô hình nửa mặt phẳng Poincaré

  Định lý về các điểm thẳng hàng trong hình học với mô hình nửa mặt phẳng Poincaré

  Bài viết trình bày khái niệm về độ dài đại số Lobachevsky của cung đoạn định hướng, sau đó tìm mối quan hệ giữa các đoạn thẳng Lobachevsky tạo nên khi cho các trục chắn lên hai đường thẳng Lobachevsky cố định.

   5 p utc2 26/10/2020 47 0

 • Hàm lồi xấp xỉ

  Hàm lồi xấp xỉ

  Bài viết trình bày một số kết quả của hàm lồi xấp xỉ định nghĩa trên không gian Banach X. Các kết quả này đã được đưa ra bởi Huỳnh Văn Ngãi, Đinh Thế Lục và Michel Théra. Tuy nhiên, hầu hết chứng minh vắn tắt hoặc không chứng minh.

   7 p utc2 26/10/2020 48 0

 • Sử dụng kết thức để xác định bội giao của hai đường cong trong P2 (C)

  Sử dụng kết thức để xác định bội giao của hai đường cong trong P2 (C)

  Giả sử A và B là hai đường cong trong P2 (C) không có chung thành phần bất khả quy. Vấn đề chúng tôi quan tâm là xác định bội giao của A và B và mối quan hệ giữa bội giao với bậc của các phương trình rút gọn của chúng. Bài viết sẽ trình bày việc dùng kết thức để giải quyết vấn đề nêu trên.

   8 p utc2 26/10/2020 41 0

 • Một lớp hệ phương trình tích phân Toeplitz-Hankel liên quan đến biến đổi Kontorovich–Lebedev và Fourier

  Một lớp hệ phương trình tích phân Toeplitz-Hankel liên quan đến biến đổi Kontorovich–Lebedev và Fourier

  Bài viết trình bày việc xem xét giải đúng một lớp hệ phương trình tích phân dạng Toeplitz-Hankel với hạch không thoái hoá bằng kỹ thuật tích chập và tích chập suy rộng liên quan đến các phép biến đổi tích phân Kontorovich–Lebedev và Fourier trên các lớp không gian hàm.

   8 p utc2 26/10/2020 100 0

 • Phương pháp mới xác định tải cho trạm phát điện tàu thủy

  Phương pháp mới xác định tải cho trạm phát điện tàu thủy

  Phụ tải của trạm phát điện tàu thủy có tính chất ngẫu nhiên, chúng phụ thuộc vào các thông số của tải như dòng điện tải, hệ số công suất, điện áp, thời gian đóng, cắt, làm việc và hệ số làm việc đồng thời của các phụ tải. Vì vậy, việc xác định tải cho trạm phát điện tàu thủy cần phải tính đến các thông số này nhằm tăng độ...

   5 p utc2 26/09/2020 54 0

 • Nâng cao ổn định động cho hệ thống điện ứng dụng bộ ổn định công suất mờ

  Nâng cao ổn định động cho hệ thống điện ứng dụng bộ ổn định công suất mờ

  Phụ tải điện năng của hệ thống điện có đặc điểm là biến thiên theo thời gian, biến thiên ngẫu nhiên và phụ thuộc vào chế độ làm việc, vùng hoạt động và các yếu tố khác. Do vậy, trong quá trình hoạt động của hệ thống điện, thường xuyên xảy ra sự thay đổi tải, làm cho hệ thống điện liên tục chuyển từ chế độ xác lập này sang chế...

   6 p utc2 26/09/2020 52 0

 • Nghiên cứu giải pháp thay thế hệ thống dầu bôi trơn sơ mi xi lanh cơ khí bằng hệ thống bôi trơn điện tử cho động cơ diesel tàu thủy

  Nghiên cứu giải pháp thay thế hệ thống dầu bôi trơn sơ mi xi lanh cơ khí bằng hệ thống bôi trơn điện tử cho động cơ diesel tàu thủy

  Bài viết giới thiệu giải pháp thay thế hệ thống bôi trơn sơ mi xi lanh cơ khí cho động cơ diesel trong đội tàu của công ty VIPCO bằng hệ thống bôi trơn điện tử. Kết quả thử nghiệm cho hiệu quả bôi trơn tăng lên, lượng tiêu thụ dầu nhờn giảm xuống góp phần nâng cao hiệu quả khai thác động cơ diesel và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

   5 p utc2 26/09/2020 70 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số