• Tạp chí Môi trường: Số 6/2019

  Tạp chí Môi trường: Số 6/2019

  Tạp chí Môi trường: Số 6/2019 trình bày các nội dung chính sau: Một số giải pháp chống rác thải nhựa tại Việt Nam, tăng cường kiểm soát loài tôm hùm nước ngọt ở Việt Nam, nâng cao năng lực quản lý môi trường nước lưu vực sông tại Việt Nam, xử lý tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại hồ Vai Miếu tỉnh Thái Nguyên,... Mời các bạn cùng tham khảo...

   104 p utc2 24/03/2020 107 1

 • Tạp chí Môi trường: Chuyên đề 4/2018

  Tạp chí Môi trường: Chuyên đề 4/2018

  Tạp chí Môi trường: Chuyên đề 4/2018 trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu, đề xuất cơ chế phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do chất thải, thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển và vai trò bảo vệ hệ sinh thái ven biển, quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học thành phố Hà Nội, đề xuất phương pháp bảo vệ môi trường tại không gian vành đai...

   108 p utc2 24/03/2020 104 1

 • Tạp chí Môi trường: Chuyên đề 2/2013

  Tạp chí Môi trường: Chuyên đề 2/2013

  Tạp chí Môi trường: Chuyên đề 2/2013 trình bày các nội dung chính sau: Phát huy vai trò giám sát của cộng đồng trong công tác BVMT, Vai trò của các tổ chức xã hội trong phát triển kinh tế ven biển, Bắc Giang phát huy hiệu quả công tác xã hội hóa BVMT,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   52 p utc2 24/03/2020 92 1

 • Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng: Số 31/2018

  Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng: Số 31/2018

  Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng: Số 31/2018 trình bày các nội dung chính sau: Lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu trong quy hoạch chung đô thị, sự tương đồng các quan điểm trong kiến trúc nhà ở truyền thống Huế so với xu hướng kiến trúc sinh thái ngày nay, xác định nhu cầu sử dụng thang máy trong các chung cư cao tầng,... Mời các bạn cùng tham...

   96 p utc2 27/02/2020 131 3

 • Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng: Số 33/2019

  Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng: Số 33/2019

  Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng: Số 33/2019 trình bày các nội dung chính sau: Nhà ở sinh viên tại Việt Nam thực trạng và phương hướng phát triển, bê tông nhẹ chịu lửa sử dụng xi măng poóc lăng Hoàng Thạch, phân tích tĩnh phi tuyến vách bê tông cốt thép bằng phần mềm SAP2000, xác định ảnh hưởng của chiều dày mạch vữa đến cường độ chịu...

   49 p utc2 27/02/2020 108 1

 • Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng: Số 32/2018

  Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng: Số 32/2018

  Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng: Số 32/2018 trình bày các nội dung chính sau: Officetel – Thực trạng nhu cầu và xu hướng phát triển, nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến sự hình thành các điểm dân cư ở Việt Nam, khai thác mô hình cộng sinh trong tổ chức dịch vụ công cộng tại các khu vực nội đô lịch sử của Hà Nội,... Mời...

   96 p utc2 27/02/2020 113 1

 • Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng: Số 35/2019

  Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng: Số 35/2019

  Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng: Số 35/2019 trình bày các nội dung chính sau: Các chỉ số hạ tầng kỹ thuật một nội dung quan trọng trong hệ thống cơ sở dữ liệu phát triển đô thị quốc gia, thành phố thông minh với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, tiêu chí quy hoạch phát triển mạng lưới đường hướng tới đô thị sinh thái tại Việt Nam,... Mời...

   61 p utc2 27/02/2020 117 1

 • Tạp chí Môi trường: Số 8/2018

  Tạp chí Môi trường: Số 8/2018

  Tạp chí Môi trường: Số 8/2018 trình bày các nội dung chính sau: Chủ động phối hợp từ Trung ương đến địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng công ích giai đoạn 2016 - 2020, một số giải pháp tăng cường công tác quản lý...

   72 p utc2 27/02/2020 112 1

 • Tạp chí Môi trường: Số 9/2018

  Tạp chí Môi trường: Số 9/2018

  Tạp chí Môi trường: Số 9/2018 trình bày các nội dung chính sau: Đề xuất nhiều giải pháp kiểm toán môi trường, đảm bảo phát triển bền vững, xây dựng mạng lưới các thành phố bền vững về môi trường ASEAN, phát triển đô thị thông minh bền vững tại Việt Nam, sự cố vỡ đập bãi thải Gyps của Nhà máy DAP số 2: Doanh nghiệp chậm trễ trong xử lý...

   72 p utc2 27/02/2020 116 1

 • Tạp chí Môi trường: Số 11/2018

  Tạp chí Môi trường: Số 11/2018

  Tạp chí Môi trường: Số 11/2018 trình bày các nội dung chính sau: Phát triển kinh tế biển xanh gắn với BVMT biển, siết chặt việc sử dụng nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn, thực trạng pháp luật kiểm soát ô nhiễm môi trường biển ở Việt Nam hiện nay,... Mời các...

   61 p utc2 27/02/2020 109 1

 • Tạp chí Môi trường: Số 10/2018

  Tạp chí Môi trường: Số 10/2018

  Tạp chí Môi trường: Số 10/2018 trình bày các nội dung chính sau: Chung tay hành động “Chống rác thải nhựa” giữ hành tinh xanh, tăng cường quản lý chất thải nhựa tại Việt Nam, tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, một số kết quả bước đầu trong triển khai Kế hoạch truyền...

   62 p utc2 27/02/2020 129 1

 • Tạp chí Môi trường: Số 12/2018

  Tạp chí Môi trường: Số 12/2018

  Tạp chí Môi trường: Số 12/2018 trình bày các nội dung chính sau: Tăng cường phối hợp BVMT lưu vực hệ thống sông Đồng Nai, xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm môi trường trên lưu vực sông Cầu, đề xuất phương pháp xác định mức xử phạt vi phạm hành chính...

   68 p utc2 27/02/2020 72 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số